Evert Swarts

Grip op beheer in gemeente Ede

Gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die aan te pakken heeft de beheerafdeling in november extra budget gekregen.

 Op de beheerafdeling zijn ervaren beheerders werkzaam. Om een slag te maken in het borgen van de werkwijze, zoals programmering van onderhoud, inspectie en monitoring op kwaliteit, en opdrachtgeverschap, is het nodig dat er voor de hele leefomgeving beheerplannen worden opgesteld. Bijvoorbeeld op cultuurlijk en natuurlijk groen, wegen en riolering.

Evert Swarts zet zijn ervaring met beheerplannen bij de gemeente Ede in. Hij stuurt het project aan, begeleidt de beheerders bij het schrijven van de plannen en adviseert inhoudelijk op kwaliteit, kosten en de organisatie van het beheer. In 2023 worden de meeste beheerplannen naar verwachting afgerond.

 

 

Projecten