Cyber organisatieadvies
Dit doen wij / Organisatieadvies

Organisatieadvies

Cyber maakt bedrijfsplannen voor professionals in de binnen- en buitenruimte. De medewerkers in de organisatie staan hierbij centraal. In relatief korte tijd houden we de organisatie tegen het licht en brengen we in beeld welke problemen er spelen in het beheer of de beheerorganisatie. Op basis daarvan kan de analyse beginnen. Uiteindelijk bieden we een gedegen en onderbouwd advies waarmee u in beeld krijgt welke aanpassingen er nodig zijn.

Hoe ziet ons organisatieadvies eruit?

  • We doen een integrale toets om te zien waar u staat met uw organisatie.
  • We maken bestuurlijke doelen tastbaar: zowel buiten als binnen.
  • We geven houvast bij het vormen van een toekomstgericht ontwikkelplan.
  • We leveren adviseurs die het werkveld kennen.
  • We bieden een financiële doorrekening en verwachte besparing met ons calculatieprogramma Impact.