Cyber duurzaamheid

Duurzaam ondernemen

Cyber Advies is bewust bezig met duurzaam ondernemen. Het zit verweven in de vele keuzes die dag in, dag uit gemaakt worden. Wij houden hiermee rekening in alles wat wij doen, gebruiken en verbruiken.

CO2-reductie is daarin een belangrijk onderdeel, net als andere duurzame waarden, zoals gezondheid en maatschappelijke bijdrage van ons personeel.

Om een bijdrage te leveren aan deze duurzaamheidsdoelstellingen, hebben wij als bedrijf, samen met onze collega’s, enkele speerpunten vastgelegd. Deze leiden tot de volgende acties.

Bedrijfsvoering

  • Maatregelen voor het verduurzamen van woon-werkverkeer. Daarvoor zijn de volgende opties mogelijk; thuiswerken, reizen per OV of fiets, of flexibele werktijden zodat files gemeden worden.
  • Bewust rijden op de weg, volgens de richtlijnen van het nieuwe rijden. Medewerkers hebben allemaal een uitleg ontvangen over het nieuwe rijden, waarbij o.a. regelmatig bandenspanning controleren en brandstof besparende tips zijn uitgedeeld.
  • Werknemers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen, worden gestimuleerd om te bewegen (mogelijkheid halen GVB), mogelijkheden om gezond te eten op het werk, faciliteren van kennisuitwisseling onderling en met branchegenoten, ‘sociale’ personeelsbijeenkomsten met collega’s en het bieden van een zekere vrijheid in het plannen en organiseren van de projecten.
  • Gebruik maken van lokale leveranciers om zo transportbewegingen tot een minimum te beperken. Aan leveranciers vragen we om milieuvriendelijke grondstoffen en een duurzame verwerking toe te passen, bijv. bij de inkoop van printerpapier, hergebruik van inktcartridges en overgebleven etensresten van de catering.
  • Wij zijn bewust bezig met het maatschappelijk belang van duurzaam personeelsbeleid. Wij nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door ons bewust te zijn van de diversiteit van ons personeelsbestand. Wij leiden jonge werknemers op tot volwaardige krachten en bieden meer ervaren adviseurs de kans om hun ervaringen te delen en de jongeren te begeleiden en coachen. Zo dragen wij een steentje bij op het vlak van sociale duurzaamheid.

 Binnen onze projecten

  • Op kantoor houden we er rekening mee dat we niet onnodig printen, deuren gesloten blijven en licht en elektrische apparaten zijn uitgeschakeld bij afwezigheid.
  • We scheiden ons afval op kantoor in verpakkingen, etensresten en papier
  • Met de inhoud van ons advieswerk rondom het Waardenmodel Leefomgeving (waardenmodelleefomgeving.nl) en in de manier waarop we samenwerken, dragen we bij aan verschillende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Zo draagt Cyber in haar projecten bij aan een gezonde leefomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, zorgt de vergroening in onze plannen voor een beter milieu, biodiversiteit en CO2-reductie en werken we actief aan klimaatbestendige omgevingen.

Door actief te werken aan bovenstaande acties, zijn we op de goede weg om onze bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving en samenleving, en CO2-reductie. Per kwartaal evalueren wij onze doelstellingen en stellen ze zo nodig bij.  Hebben jullie besparingstips of ideeën rondom duurzaamheid, stuur deze dan door naar: info@cyber-adviseurs.nl