Cyber duurzaamheid

De CO2 footprint van Cyber

Cyber Adviseurs streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom hebben wij een beleid voor duurzaam ondernemen geformuleerd, waarbij wij onder andere deelnemen aan de CO2-prestatieladder.

Cyber Adviseurs streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Daarom hebben wij een beleid voor duurzaam ondernemen geformuleerd, waarbij wij onder andere deelnemen aan de CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruikmaken van transportmiddelen en het gebruik van duurzame energie. Met de CO2-prestatieladder wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Sinds april 2020 zijn wij in het bezit van een CO2-bewust Certificaat niveau 3. Vandaar dat wij verschillende documenten voor onze organisatie hebben opgesteld. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Het certificaat van de Cybergroep kunt u vinden op de site van de SKAO, via deze link.

Downloads

3.D.1 – Deelname initiatieven Cyber

3.C.2 – Communicatieplan Cyber Groep – feb. 2020

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2022

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – sept. 2021

3.C.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – sept. 2020

3.B.1 – Energie Management plan 2019-2022.pdf

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep 2021

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – juli 2019

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2019

3.A.1 – Carbon Footprint Cyber Groep – mrt 2018

CO2 Certificaat