Cyber Waardenmodel

Waardenmodel Leefomgeving

Het Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te geven aan beheren met méér waarden. Daarbij zijn actuele opgaven als klimaatadaptatie, betrokkenheid en biodiversiteit meetbaar gemaakt. Het gebruik van het model geeft oplossingsrichtingen voor zowel de inrichting, het beheer, het gebruik en de integrale samenwerking in de leefomgeving.

 

Generiek model

Onze kijk op het beheer van de openbare ruimte is de laatste jaren veranderd. Geleidelijk, maar wel ingrijpend. Voorheen was de uitdaging vooral om het schoon, heel en veilig te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Werken met beeldkwaliteit en / of via de methode van assetmanagement zorgt dat we professioneel kunnen beheren. Het is nog steeds een gangbare en bruikbare werkwijze, het vormt de basis onder ons werk. Maar er is meer!

Een bredere blik op de openbare ruimte wordt belangrijker. Beleving en gebruik komen centraal te staan en bepalen steeds vaker waar welke maatregelen nodig zijn. Daarnaast hebben we te maken met grote maatschappelijke opgaven, die in bijna alle collegeprogramma’s een plek krijgen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid, maar ook aan beleving en inclusiviteit. Opgaven waar goed beheer een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Zo’n grote verandering vraagt om een nieuwe aanpak.

Met het Waardenmodel Leefomgeving bieden we handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Kijk op onze speciale website https://waardenmodelleefomgeving.nl/ voor meer informatie.

Waardemodel