Cyber Waardenmodel

Waardenmodel Leefomgeving

Er is de laatste tijd sprake van een herwaardering van de openbare ruimte. Door de coronacrisis, maar ook door belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie. Mensen maken steeds meer gebruik van de buitenruimte en beseffen dat deze ruimte van grote waarde is.

Het sturen op waarden neemt daarmee in belang toe. Concreet betekent dit dat gemeenten op zoek moeten naar de waarden die voor inwoners belangrijk zijn om de buitenruimte aan te laten sluiten bij de behoeften die er leven. Om deze waarden zichtbaar en meetbaar te maken, ontwikkelt Cyber een nieuw waardenmodel. Met dit model wordt de kwaliteit van de leefomgeving eenvoudig meetbaar. Maar het model helpt ook bij het samen bepalen en vastleggen van de ambities.

Generiek model

Inmiddels zijn er ruim dertig waarden vastgesteld, verdeeld over drie verschillende gebieden: fysiek, economisch en sociaal. Hierbij zijn ook waarden over klimaat opgenomen, zoals hitte en water. Maar de waarden zijn bijvoorbeeld ook te koppelen aan de ambities of pijlers onder de visie op de stad. Zo ontstaat een generiek model dat breed inzetbaar is.

Het model werkt op dezelfde manier als een beeldmeetlat: op een vijfpuntsschaal worden waarden in beeld gebracht. Hierbij worden niet alleen foto’s maar ook icoontjes en teksten gebruikt om een bepaalde waardering te geven. Het belangrijkste doel van het waardenmodel is inzicht bieden in de omgeving en richting geven aan wat nodig is om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in een gebied.

Lees meer via onderstaande link

Home

 

Waardemodel