Hattem

Visie en beleid buitenruimtes

Portaal Arnhem

Woningcorporatie Portaal Arnhem heeft naast woningen ook gemeenschappelijke buitenruimtes zoals binnentuinen en groenstroken in beheer. Voor het onderhoud hiervan worden externe aannemers of hoveniers ingeschakeld. Portaal Arnhem heeft behoefte aan een visie en beleid voor het onderhoud van deze buitenruimtes en heeft Cyber hiervoor gevraagd.

De samenwerking met Cyber moet leiden tot een Programma van Eisen (PvE) voor het onderhoud. Onderdeel van dit traject is het inventariseren van de gemeenschappelijke buitenruimtes en de beoordeling ervan op (beeld)kwaliteit. i-Focus heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Ook is in beeld gebracht wat de onderhoudskosten zijn en welke inzet dit vraagt.

Waardenmodel

Om de visie te bepalen hebben we gebruikgemaakt van het Waardenmodel Leefomgeving. Dit geeft kaders voor het maken van keuzes en geeft richting aan de visie. Zo zijn de thema’s inclusiviteit en betrokkenheid erg belangrijk voor Portaal. Dit vertalen we door in de beleidsuitgangspunten. Daarnaast hebben we in het beleidskader ook aandacht voor de organisatie. Begin 2023 wordt de visie afgerond en gaan we naar de volgende fase: het onderhoud. Ook daarbij ondersteunen we Portaal.

Bij het project zijn naast Portaal Arnhem ook de andere regiovestigingen en het hoofdkantoor van Portaal betrokken. Het doel is om deze visie en aanpak straks voor heel Portaal toe te kunnen passen.

Voor meer informatie over het Waardenmodel Leefomgeving klik hier: https://waardenmodelleefomgeving.nl/

Projecten