kaag en braassem

Kaag en Braassem beheerscenario

Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft samen met Cyber onderzocht welk beheerscenario de komende jaren het beste bij de gemeente past. In dit voorkeursscenario is gekozen voor één kwaliteitsniveau per gebied.
Kaag en Braassem past sinds 2015 integraal beleid toe voor het beheer van de buitenruimte. In dit beleid is een palet aan verschillende kwaliteitsniveaus vastgesteld. De diversiteit maakt sturing in het beheer echter complex. Bovendien is het beleid lastig uit te leggen aan de inwoners.


Voorkeursscenario

Cyber heeft samen met de gemeente onderzocht welk beheerscenario voor de komende vijf jaar het beste bij Kaag en Braassem past: het voorkeursscenario. Daarvoor is er een evaluatie gehouden, zijn diverse interviews afgenomen en is er een kwaliteitsmeting van de buitenruimte uitgevoerd.

Het voorkeursscenario is een eenduidig scenario geworden, waarbij is gekozen voor één kwaliteitsniveau per gebied. Het toegepaste niveau is overwegend B-kwaliteit. Dit is goed te communiceren aan inwoners en bestuur. Ook kan in dit scenario eenvoudig worden gestuurd op de bedrijfsvoering en sluit het aan op de ambities uit de ‘Samenwerkingsagenda 2018-2022’ van het college. Voor de uitvoering van dit scenario is meer budget nodig.

Logo Kaag en Braassem

Projecten

Geef je hier op
25 april
13:30 - 16:30