Hattem

Vernieuwde groenvisie Hattem

Gemeente Hattem

Het historische stadje Hattem is omgeven door drie landschapstypen: de bosrijke Veluwe, het uiterwaardenlandschap van de IJssel en het kampenlandschap. “Om meer verbinding te maken met het omliggende landschap en de bewoners het mooie landschap ook binnen de bebouwde kom te laten ervaren, wilde de gemeente het groen opwaarderen”, licht adviseur Marjel Das de aanleiding van het project toe. Concreet betekende dit dat de gemeente de verouderde Groenvisie nieuw leven wilde inblazen. “In de bestaande Groenvisie ontbrak een samenhangende visie op het groen. Welke waarden heeft het groen en welke waarden wil je graag versterken? Ook misten ze aspecten als biodiversiteit en duurzaamheid. Daarom hebben we, samen met beleidsambtenaren, diverse organisaties en bewoners, vijf pijlers vastgesteld waarop wordt ingezet: diversiteit, gebruikswaarden, klimaat, beleving en identiteit.”

Praktische vertaling

Daarnaast wilde de gemeente dat de groenstructuur, een kaart met de hoofdstructuren van het groen, verder werd uitgewerkt en aangevuld. Ook wilde ze meer samenhang tussen de groengebieden in de verschillende buurten. Samen met landschapsarchitectenbureau Starling Structures is de groenstructuur in kaart gebracht en zijn referentiebeelden verzameld en sfeertekeningen gemaakt. Ook werd samen met het architectenbureau een praktische vertaling gemaakt naar gebiedspaspoorten, een concrete uitwerking van de Groenvisie. “Welk eindbeeld streef je na in een bepaald gebied en welke pijlers en uitgangspunten zijn daarbij van belang? In het ene gebied zet je bijvoorbeeld in op biodiversiteit, terwijl je in een ander gebied juist streeft naar hoogwaardig siergroen.” Uiteindelijk resulteerde dit alles in een uitvoeringsplan: ‘Wat moet je de komende jaren concreet doen om het gewenste beeld te bereiken?’ Marjel: “Het uitvoeringsplan is een soort prioritering van acties, waaraan we ook indicatieve bedragen hebben gekoppeld. Zodat deze informatie straks ook in de budgetrapportage meegenomen kan worden.”

Groen meer op de kaart

De gemeente Hattem is heel tevreden met het eindresultaat. “Ze vinden het resultaat mooi, volledig en herkenbaar. Ook zijn ze blij met de vijf pijlers die we in de Groenvisie hebben beschreven. We merken sowieso dat de vraag naar Groenvisies toeneemt. Groen komt letterlijk steeds meer op de kaart bij gemeenten. Ze zien in dat groen een belangrijke factor is voor de beleving van de openbare ruimte.”

Gemeente Hattem

Projecten