Beleid

IBOR-beleidsplan gemeente Urk

Gemeente Urk
Ook de gemeente Urk heeft de afgelopen jaren bezuinigd op het beheerbudget voor de openbare ruimte. Op de beheerafdeling rees de vraag of het kwaliteitsniveau dat zij jaren hanteren, nog wel te handhaven is en of dit ook het niveau is dat de gemeente en de burger wensen. Daarnaast wil Urk het beheer van de openbare ruimte integraal benaderen, de burger heeft tenslotte geen sectorale bril op als hij buiten is. Daarom heeft Urk ervoor gekozen een integraal beleidskader op te stellen voor het beheer van de openbare ruimte met ondersteuning en advies van Cyber Adviseurs. Dit beleidskader maakt het mogelijk integrale kwaliteitskeuzes te maken. De beeldvormingsbijeenkomst met de projectgroep bij de start van het project maakt direct duidelijk wat Urk Urk maakt. De resultaten vormen een mooie basis voor het raamwerk van het IBOR-beleidsplan. We hebben kaders en uitgangspunten opgesteld en Cyber Adviseurs heeft de nulmeting uitgevoerd waarbij beheerders mee mochten lopen.
Ibor beleidsplan

Projecten