NCBOR 2022: Veel belangstelling voor waardenmodel Cyber

Het Nationaal Congres voor beheerders van de fysieke leefomgeving was weer een geslaagde dag. Ruim 300 beheerders reisden donderdag 21 april 2022 af naar Helmond. Tijdens het congres, dat in het teken stond van ‘Beheer met meerwaarde’, was er veel belangstelling voor het ‘Waardenmodel leefomgeving’ van Cyber.

We zien de laatste jaren steeds meer waardering ontstaan voor onze fysieke leefomgeving. En daar kunnen we vanuit beheer nog meer waarde aan toevoegen. Denk aan thema’s als veiligheid, participatie, duurzaamheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en samenwerking. Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte stond dit jaar daarom in het teken van ‘Beheer met meerwaarde’.

Cyber Advies was een van de trotse sponsoren van het event. Tijdens de zeepkistsessies was er veel belangstelling voor onze pitch over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’.

Veel potentieel kapitaal

De kijk op de openbare ruimte verandert snel. Voorheen hadden we het voornamelijk over schoon, heel en veilig en het beheren van assets als bomen en wegen. Maar er is een bredere blik nodig voor het behalen van grotere maatschappelijke doelen als klimaat en sociale cohesie. De openbare ruimte kent veel potentieel kapitaal. Daarom wordt het tijd dat we die gaan benutten!

Cyber Advies doet dit door een nieuwe aanpak, waarbij we aan de hand van ons nieuwe waardenmodel sturen op waarden. Dit doen we – geïnspireerd door de Global Goals van de VN – door ambities te formuleren, te meten aan de hand van indicatoren en meetlatten, en resultaten te analyseren en uit te werken in strategieën, maatregelen en kosten.

Interesse?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een pilot in een gebied of buurt naar keuze? Neem dan contact op met Marcel Aarnink via 06 27 21 93 35 of marcel.aarnink@cyber-adviseurs.nl.

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws