NCBOR 2022: Veel belangstelling voor waardenmodel Cyber

Het Nationaal Congres voor beheerders van de fysieke leefomgeving was weer een geslaagde dag. Ruim 300 beheerders reisden donderdag 21 april 2022 af naar Helmond. Tijdens het congres, dat in het teken stond van ‘Beheer met meerwaarde’, was er veel belangstelling voor het ‘Waardenmodel leefomgeving’ van Cyber.

We zien de laatste jaren steeds meer waardering ontstaan voor onze fysieke leefomgeving. En daar kunnen we vanuit beheer nog meer waarde aan toevoegen. Denk aan thema’s als veiligheid, participatie, duurzaamheid, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en samenwerking. Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte stond dit jaar daarom in het teken van ‘Beheer met meerwaarde’.

Cyber Advies was een van de trotse sponsoren van het event. Tijdens de zeepkistsessies was er veel belangstelling voor onze pitch over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’.

Veel potentieel kapitaal

De kijk op de openbare ruimte verandert snel. Voorheen hadden we het voornamelijk over schoon, heel en veilig en het beheren van assets als bomen en wegen. Maar er is een bredere blik nodig voor het behalen van grotere maatschappelijke doelen als klimaat en sociale cohesie. De openbare ruimte kent veel potentieel kapitaal. Daarom wordt het tijd dat we die gaan benutten!

Cyber Advies doet dit door een nieuwe aanpak, waarbij we aan de hand van ons nieuwe waardenmodel sturen op waarden. Dit doen we – geïnspireerd door de Global Goals van de VN – door ambities te formuleren, te meten aan de hand van indicatoren en meetlatten, en resultaten te analyseren en uit te werken in strategieën, maatregelen en kosten.

Interesse?

Wilt u meer informatie of heeft u interesse in een pilot in een gebied of buurt naar keuze? Neem dan contact op met Marcel Aarnink via 06 27 21 93 35 of marcel.aarnink@cyber-adviseurs.nl.

Nieuwsartikelen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het...

Meer grip voor Wijdemeren

Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de...

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te...