IBOR voor gemeente IJsselstein

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) voor de gemeente IJsselstein. Op 13 juni is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Een mooie mijlpaal!

De wens van de gemeente IJsselstein was om een IBOR te hebben, die als kapstok dient voor alle beheerplannen. Het IBOR moest de vertaling maken vanuit de omgevingsvisie en de Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR) naar het beheer en onderhoud, en actuele opgaven een plek geven. Ook moest het IBOR een financiële onderbouwing bevatten.

Interactieve sessies
Cyber Advies is samen met de gemeente aan de slag gegaan met deze wensen. Er hebben verschillende interactieve sessies plaatsgevonden en we zijn met het ‘Waardenmodel Leefomgeving’ naar buiten geweest voor een QuickScan op waarden. Ook hebben we met de raadsleden gesproken over wat zij belangrijk vinden. Daarnaast hebben we met Impact online een volledige doorrekening gemaakt van het te beheren areaal. Daarbij hebben we ook een inschatting gemaakt van de kosten van de aanvullende maatregelen, om invulling te geven aan de waarden.

Kennisbijeenkomst
In onderstaande afbeelding is de samenvatting te zien. Het IBOR is via de website van de gemeente te vinden. Mocht u meer willen weten over de werkwijze, aanpak, resultaten en hoe het werken met waarden heeft uitgepakt, houd dan onze agenda in de gaten! Waarschijnlijk volgt er namelijk nog een kennisbijeenkomst (roadshow) in IJsselstein.

Nieuwsberichten

Vrolijke zomergroet

Vrolijke zomergroet

We hebben een boeiend half jaar achter de rug. Met een overname, een congres en feest ter ere van ons 30-jarig jubileum, nieuwe medewerkers en veel...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws