Grip op beheer in gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die aan te pakken heeft de beheerafdeling in november extra budget gekregen.

 

 

 

 

Op de beheerafdeling zijn ervaren beheerders werkzaam. Om een slag te maken in het borgen van de werkwijze, zoals programmering van onderhoud, inspectie en monitoring op kwaliteit, en opdrachtgeverschap, is het nodig dat er voor de hele leefomgeving beheerplannen worden opgesteld. Bijvoorbeeld op cultuurlijk en natuurlijk groen, wegen en riolering.

Evert Swarts zet zijn ervaring met beheerplannen bij de gemeente Ede in. Hij stuurt het project aan, begeleidt de beheerders bij het schrijven van de plannen en adviseert inhoudelijk op kwaliteit, kosten en de organisatie van het beheer. In 2023 worden de meeste beheerplannen naar verwachting afgerond.

 

 

 

 

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws