Grip op beheer in gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die aan te pakken heeft de beheerafdeling in november extra budget gekregen.

 

 

 

 

Op de beheerafdeling zijn ervaren beheerders werkzaam. Om een slag te maken in het borgen van de werkwijze, zoals programmering van onderhoud, inspectie en monitoring op kwaliteit, en opdrachtgeverschap, is het nodig dat er voor de hele leefomgeving beheerplannen worden opgesteld. Bijvoorbeeld op cultuurlijk en natuurlijk groen, wegen en riolering.

Evert Swarts zet zijn ervaring met beheerplannen bij de gemeente Ede in. Hij stuurt het project aan, begeleidt de beheerders bij het schrijven van de plannen en adviseert inhoudelijk op kwaliteit, kosten en de organisatie van het beheer. In 2023 worden de meeste beheerplannen naar verwachting afgerond.

 

 

 

 

Nieuwsartikelen

Kerstgroet van Cyber

Kerstgroet van Cyber

Een partner die toetrad, een frisse nieuwe huisstijl en website, de lancering van ons Waardenmodel Leefomgeving en enkele nieuwe collega-adviseurs die ons team kwamen versterken. 2022 was voor Cyber Advies in veel opzichten een bewogen en bovenal succesvol jaar....

Actief aan de slag met het waardenmodel

Actief aan de slag met het waardenmodel

Dinsdag 29 november koos een twintigtal mensen ervoor niet naar de WK-wedstrijd Nederland-Qatar te kijken, maar meer te willen horen over het Waardenmodel Leefomgeving. Gemeente Bunnik ontving ons gastvrij en liet de deelnemers het centrum van Odijk tegen het licht...

Cyber stelt visie en beleid op voor onderhoud buitenruimtes Portaal

Cyber stelt visie en beleid op voor onderhoud buitenruimtes Portaal

Woningcorporatie Portaal Arnhem heeft naast woningen ook gemeenschappelijke buitenruimtes zoals binnentuinen en groenstroken in beheer. Voor het onderhoud hiervan worden externe aannemers of hoveniers ingeschakeld. Portaal Arnhem heeft behoefte aan een visie en beleid...