Cyber brengt inzicht in groenbegroting en – beheer Amstelveen

Het openbaar groen is voor de gemeente Amstelveen heel belangrijk, omdat het onderdeel is van de identiteit van de stad. De gemeente wil echter meer rationeel inzicht in en grip krijgen op (de begroting van) het dagelijkse groenbeheer. Daarom is Cyber gevraagd om hier helderheid in aan te brengen. En met succes!

Om meer inzicht te krijgen in het dagelijkse groenbeheer en de huidige groenbegroting van de gemeente Amstelveen, heeft Cyber allereerst een verkenning uitgevoerd aan de hand van interviews, beleidsdocumenten en schouwresultaten. Hoe is de gemeente Amstelveen georganiseerd? Wat is de beeldkwaliteit? Wat gaat goed en wat gaat minder goed? Vervolgens is bekeken welke kosten de gemeente maakt om het areaal te beheren op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Adviseur Anneloes Voorberg licht toe dat de gemeente aardig op één lijn zit met de kengetallen en eenheidsprijzen uit het calculatieprogramma Impact van Cyber. “Wat opvalt is dat Amstelveen in vergelijking met andere gemeenten een relatief grote eigen ploeg heeft. Dat heeft veel voordelen, maar heeft ook invloed op het kostenplaatje.”


Verschillende scenario’s

Vervolgens heeft Cyber in opdracht van de gemeente vier scenario’s uitgewerkt. Hoe kan de gemeente meer rendement behalen met de huidige middelen? Welke middelen zijn nodig om de huidige kwaliteit te behouden, rekening houdend met alle ontwikkelingen die op ons afkomen? Hoe kun je met minder middelen hetzelfde resultaat behalen? En hoe kun je 10% bezuinigen, wat zijn de consequenties daarvan?

Bovendien heeft de gemeente aan Cyber gevraagd om bij het tweede scenario een overzicht te maken van de ontwikkelingen die invloed hebben op de groenkosten. “Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, maar ook aan het vergrijzende personeel, stijgende marktprijzen en het personeelsgebrek.”


Menukaart

Per scenario is vervolgens een menukaart opgesteld met daarin de verschillende maatregelen die de gemeente kan nemen, met bijbehorende consequenties. “Het maakt inzichtelijk aan welke knoppen je als gemeente kunt draaien. Zo kun je bijvoorbeeld de inrichting van het groen aanpassen, zodat je beter voorbereid bent op bijvoorbeeld de klimaatverandering.” Maar de gemeente kan volgens Anneloes ook meer taken uitbesteden, de beeldkwaliteit aanpassen of beter op de beeldkwaliteit sturen. “In de praktijk blijkt dat de beeldkwaliteit hoger is dan eigenlijk zou hoeven. Dat is hartstikke goed, maar het kost wel tijd en geld omdat mensen kennelijk meer doen dan waar de middelen op gericht zijn.”

Een andere belangrijke conclusie is dat de gemeente behoefte heeft aan een update van het groenbeleid. Gezien de genoemde ontwikkelingen, maar ook om goed aan te kunnen sluiten op de Omgevingswet. Daarbij is het ook wenselijk dat het beleid wordt vertaald naar het beheer. “Er zijn wel allerlei beleidsstukken en er is ook veel kennis aanwezig bij de wijkploegen, maar er is weinig specifieke informatie vastgelegd. Eén van onze aanbevelingen is dan ook dat de gemeente een groenbeleidsplan en een vervangingsplan opstelt. Hierin kun je meteen de verschillende moties en bestuurlijke en beleidsmatige vernieuwingen uit de afgelopen jaren goed borgen. Zo zorg je ervoor dat betrokkenen samen ergens naartoe kunnen werken en daarin bijvoorbeeld ook de opgaven vanuit klimaat mee kunnen nemen.”


Concrete maatregelen

Anneloes is tevreden met het verloop van het project en noemt de samenwerking met de gemeente heel prettig. “De gemeente heeft goed meegedacht en snel stappen gezet. Daarnaast was het leuk dat het project veel expertises combineert. We hadden niet alleen te maken met het financiële verhaal, maar ook met organisatie- en beleidsvraagstukken.”

Bovendien vond Anneloes het leerzaam om actuele ontwikkelingen te vertalen naar concrete maatregelen en kosten. “Dat is iets wat veel wordt gevraagd. Wat betekent extreme hitte of droogte voor het groenbeheer? En welke extra kosten brengt dat met zich mee? Als je hier een antwoord op kunt geven, maak je het voor het groenbeheer heel concreet. Daar hebben we in dit project mooie ervaringen mee opgedaan.”


Toegankelijk en prettig leesbaar

Ook de gemeente Amstelveen is tevreden over de bijdrage door Cyber. “De betrokken adviseurs van Cyber hebben de verzamelde informatie en hun analyses op een heel toegankelijke, prettig leesbare en eigentijdse wijze gestructureerd. Hierdoor ontstond steeds snel een goed gedeeld beeld en konden we door naar de volgende processtap.”

Nieuwsartikelen

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de leefomgeving creëren, hoe doe je dat?’ Wij nodigen jou uit om je te laten inspireren door bevlogen sprekers, praktijkvoorbeelden,...

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag een visie ontwikkelen op de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen. Daarom stelt de Friese gemeente, in samenwerking met Cyber Advies, een Kwaliteitsplan Wegen op. Naast een doorrekening op de benodigde middelen voor de...

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws