De mensen / Anneloes Voorberg

Anneloes Voorberg

Anneloes Voorberg

Visie

Het mooie van het werken aan de leefomgeving vind ik dat deze leefomgeving voor iedereen relevant en herkenbaar is. We zijn allemaal bewoners van een straat, wijk en plaats. We vinden allemaal iets van onze leefomgeving en ervaren dagelijks de positieve en negatieve aspecten daarvan. Ik vind het uitdagend en leuk om gemeenten en andere beheerders en beleidsmakers te adviseren over uiteenlopende vraagstukken rond de leefomgeving. Maar wel steeds met eenzelfde kernvraag: Hoe zorgen we voor een prettige en toekomstbestendige leefomgeving, die het liefst ook nog bijdraagt aan de gezondheid en betrokkenheid? En hoe doen we dat op een slimme manier?

 

Persoonlijk profiel

Ik heb de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht gevolgd, waarna ik in 2011 ben afgestudeerd als stadsgeograaf. Daarna heb ik gewerkt bij woningcorporatie Portaal, brancheverenigingen Stadswerk en NVRD en de gemeente IJsselstein. Sinds 2021 werk ik met veel plezier voor Cyber Advies. In het advieswerk kan ik mijn kennis en ervaring goed gebruiken. Ik werk graag als projectleider, maar ik kan mijn ei ook goed kwijt in een inhoudelijke rol bij bijvoorbeeld een beleidsplan of organisatievraag.

Kennisgebieden

  • Waardenmodel Leefomgeving
  • Beheerplannen openbare ruimte
  • Beleid openbare ruimte
  • Organisatievraagstukken

Projecten

  • Groenstructuurvisie Rijssen-Holten
  • Integraal beheerplan openbare ruimte Hof van Twente
  • Doorlichting groen en opstellen groenbeheerplan Amstelveen
  • Regisseur groen, spelen en reiniging gemeente Almelo

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Anneloes