De mensen / Julia Kloosterboer

Julia Kloosterboer

Julia Kloosterboer

Visie

De maatschappij is aan het veranderen en het is van belang dat de openbare mee verandert. We willen de huidige kwaliteit behouden en/of verhogen, en tegelijkertijd ruimte maken voor ontwikkelingen zoals biodiversiteit, participatie en duurzaamheid. Door middel van mijn werkzaamheden bij Cyber Advies draag ik hier graag mijn steentje aan bij.

Persoonlijk profiel

Ik ben een gedreven, slimme en oplossingsgerichte adviseur leefomgeving. In mijn opleiding stadsgeografie lag de nadruk op het kunnen optillen van zaken naar een abstract niveau en het analyseren van verzamelde informatie. Deze vaardigheden pas ik nu volop toe in verschillende integrale projecten op het niveau van visies tot beheerplannen. Ik houd ervan om in te spelen op de behoeften van collega’s en/of opdrachtgevers. Ik ben goed in het samenbrengen van verschillende belangen tot een gezamenlijk resultaat. In een team bewaak ik de kwaliteit, houd het doel voor ogen en zorgt dat beslissingen weloverwogen worden genomen.

Kennisgebieden

  • (burger)Participatie
  • Gebruik en verduurzaming van de leefomgeving
  • Cartografie

Projecten

  • Visie en beleidsplannen leefomgeving
  • Effectieve inrichting en beheer van de openbare ruimte
  • Begeleiden participatie van burgers, stakeholders (binnen en buiten de gemeentelijke organisatie)

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Julia