De mensen / Evert Swarts

Evert Swarts

Evert Swarts

Visie

We weten inmiddels hoe belangrijk een prettige leefomgeving is voor onze gezondheid en welzijn. Zorgen voor een waardevolle en duurzame leefomgeving is een grotere uitdaging dan ooit. Samen met overheden, omwonenden en uitvoerders wil ik zorgen dat we in een fijne en leefbare omgeving kunnen wonen en recreëren, nu en in de toekomst.

 

Persoonlijk profiel

Ik heb een  hart voor groen en duurzaamheid. Tijdens mijn master Sustainable Development: Earth System Governance aan de Universiteit Utrecht heb ik met name interesse gekregen in het organiseren van duurzaamheid, klimaatadaptatie, circulariteit en transities. Door mijn bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Twente heb ik inzicht in de processen rond politiek en beleid op regionaal en landelijk niveau. Ik vindt het leuk om samen een visie te vormen en te zorgen dat we nu de acties ondernemen die nodig zijn om onze kinderen en kleinkinderen in een prettige omgeving te laten opgroeien.

De afgelopen jaren heb ik  in mijn werk bij Cyber Advies expertise opgebouwd in het verbinden van maatschappelijke opgaven met tactisch beheer van de leefomgeving, in de vorm van IBOR-visie en -plan, beheerplannen en doorrekeningen van beheerbudgetten. Ik ondersteun hierbij beheer- en beleidsafdelingen die samen werken aan de leefomgeving.

 

Kennisgebieden

  • Maatschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving
  • Duurzaamheid en klimaatadaptatie
  • Kostencalculatie en begroting
  • Strategisch beheer

Projecten

  • Visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
  • (Strategische) beheerplannen
  • Onderzoeken wensen en effectiviteit beleid en beheer
  • Kostencalculatie

 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Evert

Geef je hier op
25 april
13:30 - 16:30