Quick scan levert Edam-Volendam bruikbare informatie op

Cyber Advies voerde onlangs een verkennend onderzoek uit naar de capaciteit en beheerorganisatie van de gemeente Edam-Volendam. In deze quick scan is onderzocht welke capaciteit nodig is voor de beheertaken, maar ook waar de kansen liggen voor verdere ontwikkeling van de organisatie en medewerkers. Hieruit kwamen bruikbare inzichten naar voren.

Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie efficiënt werkt, maar ook voldoende tijd heeft om de ambities waar te maken? Hoe zorgt u voor de juiste cultuur, strategie en processen? En hoe weet u hoeveel tijd bepaalde beheerrollen kosten? Voor de gemeente Edam-Volendam heeft Cyber Advies deze vragen beantwoord aan de hand van een quick scan van de beheerorganisatie. Het uitgangspunt daarvoor is een tweesporenaanpak, die zich zowel op de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van de organisatie richt. Hierdoor weet de gemeente welke capaciteit nodig is voor de beheertaken, maar ook waar de kansen liggen om de beheerorganisatie en de eigen medewerkers te ontwikkelen.


Analyse beheerorganisatie

Aan de hand van het INK-managementmodel heeft Cyber Advies de beheerorganisatie van Edam-Voldendam geanalyseerd. We zijn daarbij met de beheermedewerkers in gesprek gegaan over leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en management van processen. Welke leiderschapsstijl wordt er gehanteerd? Hoe wordt de koers vertaald naar een strategie en planmatige aanpak? Hoe wordt de kennis en inzet van medewerkers benut en gewaardeerd? Hoe ziet de organisatiecultuur eruit? En hoe worden processen ingericht, geëvalueerd en verbeterd?


Stip op de horizon

Hieruit kwam naar voren dat de beheerorganisatie van Edam-Volendam midden in een ontwikkeling staat. Er ligt een kans om samen een stip op de horizon te zetten, waardoor de beheerorganisatie een gezamenlijke missie en visie krijgt. Door de rollen, taken en processen van de verschillende beheerteams duidelijk te definiëren, weet elk team hoe het bij kan dragen aan de fysieke leefomgeving van de gemeente. Dit is ook een startpunt om de werkcultuur te bespreken.


Impact online inside

Voor de doorrekening van de capaciteit, gebruikt Cyber haar eigen rekenmodel Impact online inside. De omvang van de taken die uw organisatie uitvoert, is afhankelijk van de budgetten die uw medewerkers beheren. Daarbij maken we onderscheid tussen het dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingen die regulier of voor ontwikkelingen plaatsvinden. Voor elk type project hanteert Cyber een verdeelsleutel: het resultaat is een doorrekening waarin u kunt zien hoeveel uur er in uw organisatie theoretisch moet worden besteed aan de rollen en taken voor alle projecten. De fte’s die daaraan gekoppeld zijn, laten zien of uw organisatie over voldoende capaciteit beschikt.


Beter én prettiger werken

Bij de beheerorganisatie in Edam-Volendam werd een hoge werkdruk ervaren. Toch was de capaciteit nagenoeg voldoende voor de reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Na de doorrekening blijkt dat de ervaren werkdruk met name wordt veroorzaakt door bestaande achterstanden, terwijl voor dit werk geen capaciteit beschikbaar is gemaakt. Hierdoor neemt de kans op nieuwe beheerachterstanden alleen maar toe. Door dit inzicht kan de organisatie de stappen nemen die nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan, door een betere definitie van processen en taken en door te werken aan de cultuur, beter én prettiger worden samengewerkt.

Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Dolf Kistemaker van de gemeente Edam-Volendam via d.kistemaker@edadm-volendam.nl.Fotocredits: joiseyshowaa

Nieuwsartikelen

Kerstgroet van Cyber

Kerstgroet van Cyber

Een partner die toetrad, een frisse nieuwe huisstijl en website, de lancering van ons Waardenmodel Leefomgeving en enkele nieuwe collega-adviseurs die ons team kwamen versterken. 2022 was voor Cyber Advies in veel opzichten een bewogen en bovenal succesvol jaar....

Grip op beheer in gemeente Ede

Grip op beheer in gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die...

Actief aan de slag met het waardenmodel

Actief aan de slag met het waardenmodel

Dinsdag 29 november koos een twintigtal mensen ervoor niet naar de WK-wedstrijd Nederland-Qatar te kijken, maar meer te willen horen over het Waardenmodel Leefomgeving. Gemeente Bunnik ontving ons gastvrij en liet de deelnemers het centrum van Odijk tegen het licht...