De mensen / Maurice Janssen

Maurice Janssen

Maurice Janssen

Visie

De leefomgeving is van belang voor iedereen. Zeker na een pandemie is gebleken dat men graag verblijft in de openbare ruimte. Door zowel op strategisch niveau tot operationeel niveau helder in beeld te brengen waar organisaties heen willen, bieden wij als adviesbureau ondersteuning en helpen wij de klant om inzicht te creëren in kosten, baten en risico’s voor de openbare ruimte.

Meer info

Vanuit mijn achtergrond Tuin- en landschapsinrichting, met als hovenierservaring wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving. Daarnaast heb ik een bedrijfskundige achtergrond en die kennis gebruik ik om onderbouwd advies te geven over organisaties, zowel over de formatie (fte’s en uren) als over kosten en baten.

 

Kennisgebieden

  • Openbare ruimte, met name groen
  • Kosten en kengetallen
  • Bedrijfskundige zaken

Projecten

    • Organisatie ontwikkeltrajecten
    • Beheerplannen
    • Calculaties (kosten en uren)

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Maurice