De mensen / Martijn Buitenhuis

Martijn Buitenhuis

Anneloes Voorberg

Visie

De openbare ruimte is van en voor ons allemaal! Hoe we die ruimte beleven en gebruiken is voor iedereen anders. Dat zorgt soms voor spanningen. Hoe zorgen we samen voor een toekomstbestendige leefomgeving? Door het creëren van draagvlak voor keuzes en maatregelen op alle abstractieniveaus: binnen de organisaties die daar verantwoordelijk voor zijn én bij de gebruikers van die leefomgeving.

Persoonlijk profiel

Na mijn opleiding HTS Civiele Techniek heb ik ruime ervaring opgedaan op het gebied van beheer en onderhoud van infrastructuur en openbare ruimte. Zowel technisch inhoudelijk als ook bij het organiseren en opzetten van beheer- en onderhoudsprocessen.

De wens om mensen en organisaties te helpen bij hun ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat ik de post hbo-opleiding Management en een masterclass Verandermanagement heb gevolgd. Inmiddels heb ik ruime ervaring in leidinggevende functies (strategische ondersteuning en begeleiding van organisaties).

Ik ben inventief, onafhankelijk en heb zeer scherp oog voor de waarde en het potentieel van de ideeën van een ander. Ik herken snel de mogelijkheden van nieuwe ideeën en projecten en kan deze bijzonder goed initiëren evenals mensen ertoe overhalen mij daarbij te ondersteunen. Ik ben iemand met een coöperatieve instelling, een motiverende inspirator.

Veel organisaties hebben te maken met organisatorische veranderingen (fusies, samenwerkingsverbanden, etc.), vaak ingegeven door bezuinigingen en/of heroverwegingen op missie, visie en doelstellingen. Samen met mijn collega’s bij Cyber helpen we deze organisaties bij het (opnieuw) bepalen, invullen en behalen van taken en doelen.

Kennisgebieden

  • Beleid, beheer en inrichting leefomgeving op strategisch, tactisch en operationeel vlak
  • Organisatieontwikkeling en -advies
  • Verbinder tussen verschillende abstractieniveaus

Projecten

  • Coaching, begeleiding en advies voor (beheer)organisaties
  • Uitwerking beleidsplannen en beheer- en uitvoeringsplannen
  • Opzetten en begeleiden van data- en informatiebeheer openbare ruimte