De mensen / Marcel Aarnink

Marcel Aarnink

Marcel Aarnink

Visie

Onze kijk op de openbare ruimte verandert. Ingrijpend en snel. Door de grote opgaves zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, sociale cohesie en herinrichting- en /vervangingsvraagstukken wordt de openbare ruimte steeds belangrijker en krijgt ze ook meer maatschappelijke betekenis. Dit maakt ons werkveld interessanter en belangrijker voor zowel bestuurders, beleidsmakers als beheerders en uitvoerders! 

Persoonlijk profiel

Met mijn achtergrond als bestuurskundige heb ik een generalistische inslag en door mijn uitgebreide netwerk bij de VNG, NVRD, CROW en Stadswerk en de opgedane werkervaring in het publieke domein bij zowel opdrachtgevende overheden als uitvoeringsorganisaties, zet ik graag de lijnen uit, help ik graag mee met koers- en visiebepaling en speel ik in de uitrol een praktische en verbindende rol. Ik kan daarbij op zowel bestuurlijk, beleidsmatig als uitvoerende niveau schakelen.

Kennisgebieden

  • Openbare Ruimte en verduurzaming van de leefomgeving
  • Afval- en grondstoffenbeheer
  • Duurzaamheid en circulaire economie
  • Sociale werkgelegenheid

Projecten

  • Organisatieverandering en teamontwikkeling
  • Visie en beleidsplannen leefomgeving
  • In- en uitbesteding van taken
  • Dienstverleningsovereenkomsten