De mensen / Marcel Aarnink

Marcel Aarnink

Marcel Aarnink

Visie

Onze kijk op de openbare ruimte verandert. Ingrijpend en snel. Door grote opgaven als klimaatadaptatie, circulaire economie, sociale cohesie en herinrichtings- en vervangingsvraagstukken, wordt de openbare ruimte steeds belangrijker en krijgt ze ook meer maatschappelijke betekenis. Dit maakt ons werkveld interessanter en belangrijker voor zowel bestuurders, beleidsmakers als beheerders en uitvoerders.

Persoonlijk profiel

Met mijn achtergrond als bestuurskundige heb ik een generalistische inslag. Door mijn uitgebreide netwerk bij de VNG, NVRD, CROW en Stadswerk, en de opgedane werkervaring in het publieke domein bij zowel overheden als uitvoeringsorganisaties, zet ik graag de lijnen uit. Ook help ik graag mee bij de koers- en visiebepaling en speel ik een praktische en verbindende rol in de realisatie. Ik kan daarbij zowel op bestuurlijk, beleidsmatig als uitvoerend niveau schakelen.

Kennisgebieden

  • Openbare ruimte en verduurzaming van de leefomgeving
  • Afval- en grondstoffenbeheer
  • Duurzaamheid en circulaire economie
  • Sociale werkgelegenheid

Projecten

  • Organisatieverandering en teamontwikkeling
  • Visie en beleidsplannen leefomgeving
  • In- en uitbesteding van taken
  • Dienstverleningsovereenkomsten
Geef je hier op
25 april
13:30 - 16:30