De mensen / Imke Krijnsen

Imke Krijsen

Ingeborg Efdée

Visie

De openbare ruimte zal de komende jaren steeds meer onder druk komen te staan door grote maatschappelijke uitdagingen. Daarom is het belangrijk om anders te denken over hoe we deze ruimte gebruiken. De openbare ruimte bepaalt namelijk hoe goed een stad, dorp of gebied functioneert, zowel sociaal als economisch. Om ervoor te zorgen dat de openbare ruimte haar rol blijft vervullen, moeten we deze goed inrichten en van hoge kwaliteit maken. Dit betekent dat water, groen, straten en pleinen moeten voldoen aan de behoeften van mensen, zowel nu als in de toekomst. De ruimte moet er niet alleen aantrekkelijk uitzien, maar ook schoon, gezond, veilig en toekomstbestendig zijn. We streven naar een leefomgeving die mensen stimuleert om elkaar te ontmoeten, te spelen, te sporten en deel te nemen aan economische activiteiten.

Persoonlijk profiel

Ik ben een generalist met een brede kijk op vraagstukken. Samenwerking is voor mij essentieel. Als iedereen zich gehoord voelt, kunnen we effectief en gedragen te werk gaan. Voor mij is een project geslaagd wanneer we op deze manier samenwerken. Openheid en eerlijkheid staan bij mij voorop in mijn projecten.

Met een achtergrond in HRM en sociologie en 2,5 jaar ervaring bij een gemeente in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, heb ik oog voor zowel de mensen in de praktijk als de bredere visies en maatschappelijke opgaven.

Bij Cyber Advies zie ik de diverse producten als waardevolle hulpmiddelen om het gesprek te voeren. Ze helpen ons om samen de beste oplossingen te vinden en duurzame resultaten te behalen. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring verder uit te bouwen en bij te dragen aan waardevolle en duurzame oplossingen voor onze klanten.