Impact biedt hulp bij optimaliseren beheerorganisaties

Met Impact online heeft Cyber een uitstekend instrument in handen om de afdeling openbare ruimte efficiënter te organiseren. Daarbij helpt Impact outside om het beheer en onderhoud van de leefomgeving te optimaliseren, terwijl Impact inside maximaal rendement haalt uit de organisatie. De laatste twee jaar is met name Impact inside flink doorontwikkeld. En niet zonder reden. “Organisaties staan onder druk en krijgen steeds meer behoefte aan inzicht in hun werkzaamheden”, licht adviseur en Impact-specialist Bart Rutten toe.
Hoeveel fte hebben we nodig om het werk in de buitendienst te organiseren? Moeten de taken van de mensen in de binnendienst niet efficiënter worden verdeeld? Zijn de mensen wel met de juiste dingen bezig? Is de werkdruk niet te hoog? Het zijn vragen waar steeds meer organisaties mee te maken krijgen. Cyber kan daar met Impact inside een passend antwoord op geven. “Impact inside biedt inzicht in de capaciteit van de interne organisatie”, vertelt adviseur Bart Rutten.


Rollen en taken

Hij licht toe dat de berekeningen plaatsvinden op basis van rollen, zoals toezicht houden, werkvoorbereiding of projectleiding. “Wij hebben een model ontwikkeld dat uitgaat van een bepaald budget. Stel dat een project een miljoen euro kost, hoeveel uur heb je dan aan projectleiding? Of aan beheer? In eerste instantie berekenen we dus het aantal uur per rol. Vervolgens onderzoeken we aan de hand van interviews welke rollen/taken er in een bepaalde functie worden uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld ook taken waar geen rechtstreeks budget aanhangt, maar die wel door een medewerker worden uitgevoerd. Op die manier maken we de verantwoordelijkheden en het takenpakket van de binnendienst inzichtelijk.”


Goed overzicht

Naast dit inzicht bevat Impact inside ook een projectendossier, waarin klanten zelf kunnen bijhouden wat bijvoorbeeld het budget per project is, hoe dat budget is opgebouwd, hoe het wordt besteed, welke mensen eraan werken et cetera. “Hierdoor krijgen ze een goed overzicht, wat kan bijdragen aan de bedrijfsvoering.”

Ook kun je met behulp van Impact inside managementrapportages maken. Hierbij worden – op basis van het GROKIT-principe – verschillende onderwerpen in beeld gebracht: Geld, Risico, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Tijd. “Op die manier kun je per onderdeel de risico’s overzichtelijk in beeld brengen, bijvoorbeeld ‘te weinig budget’ of ‘het missen van een projectleider’.”


Kritischer

Bart merkt dat de vraag naar Impact inside de laatste tijd flink groeit. “Waar we twee jaar geleden een of twee aanvragen per jaar kregen, zitten we nu na een half jaar al op vijf aanvragen.” Hij ziet dan ook een kentering in de opvatting van gemeenten. “Vroeger dachten ze: het is zoals het is, we doen dit al zo sinds jaar en dag. Maar mensen zijn kritischer naar hun eigen werkzaamheden gaan kijken en krijgen ook een steeds groter werkpakket. Daarom is het goed om af en toe eens stil te staan bij de werkzaamheden en de taken goed te overzien. Dat geeft een enorme rust.”

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws