Studenten aan de slag met ‘Waardenmodel Leefomgeving’

 

September betekent de start van een nieuw studiejaar. Voor Cyber Advies betekent dit dat er weer studenten voor ons aan de slag gaan. Het ‘Waardenmodel Leefomgeving’ biedt daarvoor een mooie gelegenheid. Net als vorig jaar verdiepen zich ook dit schooljaar studenten van twee opleidingen in het model.

 

 

Simon de Vries, vierdejaars student bos- en natuurbeheer bij Van Hall Larenstein, houdt zich sinds begin deze maand bezig met de uitwerking van het thema biodiversiteit. Hij richt zich hierbij op het uitwerken van beeldmeetlatten om de biodiversiteit te meten, en op maatregelen die bijdragen aan een hogere score op de meetlat. Daarnaast ondersteunt Simon ons in een aantal lopende projecten.

Pilotmetingen

Daarnaast is er onlangs een groep van vijf studenten van Hogeschool Saxion in Deventer gestart bij Cyber. De studenten van de opleidingen ‘ruimtelijke ordening en planologie’ en ‘klimaat en management’ voeren in hun tweede studiejaar in een zogenaamd ’Stadslab’ een opdracht uit voor een opdrachtgever.

Vorig studiejaar is er ook een groep studenten voor Cyber aan de slag gegaan om pilotmetingen uit te voeren voor het waardenmodel. Deze samenwerking smaakte naar meer. Vandaar dat er weer een groep is gestart die metingen uitvoert voor het waardenmodel. Daarnaast maken de studenten voor één thema een verdiepingsslag op het gebied van subindicatoren en maatregelen.

Inhoudelijke input

Het mooie van deze samenwerkingen is dat het studenten een leerervaring biedt. Daarnaast geeft het ons als Cyber inhoudelijke input waar we verder mee kunnen. We zijn benieuwd naar de resultaten!

Nieuwsartikelen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het...

Meer grip voor Wijdemeren

Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de...

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te...