Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen

De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.

Het doel van het waardenmodel is te bepalen op welke manier de fysieke leefomgeving gedefinieerd, meetbaar en getoetst kan worden. Wanneer dit duidelijk in beeld is, kunnen we vanuit Cyber Advies een onderbouwd en objectief oordeel geven over de waarden van de leefomgeving. Daarna kan er een advies worden gegeven over de kansen voor de leefomgeving.

Voorlopige resultaten

Vanuit de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), zijn negen local goals ontwikkeld. Aan de local goals zijn hoofdindicatoren gekoppeld. Deze staan weergeven in het onderstaande diagram.

Positieve reacties

Om het waardenmodel te introduceren bij mogelijke opdrachtgevers, is er op donderdag 10 februari een inspiratiesessie gehouden. Woensdag 16 februari is er voor het eerst een klankbordgroep van vijftien gemeenten bij elkaar gekomen. Hier werden de contouren van het waardenmodel besproken. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de relevantie en toepasbaarheid ervan in de praktijk. Naar aanleiding van de klankbordgroep willen de gemeenten Emmen, Hellendoorn, Zaanstad en Beverwijk het model al concreet gaan inzetten in projecten.

Nieuwsartikelen

Kerstgroet van Cyber

Kerstgroet van Cyber

Een partner die toetrad, een frisse nieuwe huisstijl en website, de lancering van ons Waardenmodel Leefomgeving en enkele nieuwe collega-adviseurs die ons team kwamen versterken. 2022 was voor Cyber Advies in veel opzichten een bewogen en bovenal succesvol jaar....

Grip op beheer in gemeente Ede

Grip op beheer in gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die...

Actief aan de slag met het waardenmodel

Actief aan de slag met het waardenmodel

Dinsdag 29 november koos een twintigtal mensen ervoor niet naar de WK-wedstrijd Nederland-Qatar te kijken, maar meer te willen horen over het Waardenmodel Leefomgeving. Gemeente Bunnik ontving ons gastvrij en liet de deelnemers het centrum van Odijk tegen het licht...