Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen

De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.

Het doel van het waardenmodel is te bepalen op welke manier de fysieke leefomgeving gedefinieerd, meetbaar en getoetst kan worden. Wanneer dit duidelijk in beeld is, kunnen we vanuit Cyber Advies een onderbouwd en objectief oordeel geven over de waarden van de leefomgeving. Daarna kan er een advies worden gegeven over de kansen voor de leefomgeving.

Voorlopige resultaten

Vanuit de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), zijn negen local goals ontwikkeld. Aan de local goals zijn hoofdindicatoren gekoppeld. Deze staan weergeven in het onderstaande diagram.

Positieve reacties

Om het waardenmodel te introduceren bij mogelijke opdrachtgevers, is er op donderdag 10 februari een inspiratiesessie gehouden. Woensdag 16 februari is er voor het eerst een klankbordgroep van vijftien gemeenten bij elkaar gekomen. Hier werden de contouren van het waardenmodel besproken. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de relevantie en toepasbaarheid ervan in de praktijk. Naar aanleiding van de klankbordgroep willen de gemeenten Emmen, Hellendoorn, Zaanstad en Beverwijk het model al concreet gaan inzetten in projecten.

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws