Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen

De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.

Het doel van het waardenmodel is te bepalen op welke manier de fysieke leefomgeving gedefinieerd, meetbaar en getoetst kan worden. Wanneer dit duidelijk in beeld is, kunnen we vanuit Cyber Advies een onderbouwd en objectief oordeel geven over de waarden van de leefomgeving. Daarna kan er een advies worden gegeven over de kansen voor de leefomgeving.

Voorlopige resultaten

Vanuit de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), zijn negen local goals ontwikkeld. Aan de local goals zijn hoofdindicatoren gekoppeld. Deze staan weergeven in het onderstaande diagram.

Positieve reacties

Om het waardenmodel te introduceren bij mogelijke opdrachtgevers, is er op donderdag 10 februari een inspiratiesessie gehouden. Woensdag 16 februari is er voor het eerst een klankbordgroep van vijftien gemeenten bij elkaar gekomen. Hier werden de contouren van het waardenmodel besproken. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de relevantie en toepasbaarheid ervan in de praktijk. Naar aanleiding van de klankbordgroep willen de gemeenten Emmen, Hellendoorn, Zaanstad en Beverwijk het model al concreet gaan inzetten in projecten.

Nieuwsartikelen

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de leefomgeving creëren, hoe doe je dat?’ Wij nodigen jou uit om je te laten inspireren door bevlogen sprekers, praktijkvoorbeelden,...

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag een visie ontwikkelen op de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen. Daarom stelt de Friese gemeente, in samenwerking met Cyber Advies, een Kwaliteitsplan Wegen op. Naast een doorrekening op de benodigde middelen voor de...

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws