Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen

De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.

Het doel van het waardenmodel is te bepalen op welke manier de fysieke leefomgeving gedefinieerd, meetbaar en getoetst kan worden. Wanneer dit duidelijk in beeld is, kunnen we vanuit Cyber Advies een onderbouwd en objectief oordeel geven over de waarden van de leefomgeving. Daarna kan er een advies worden gegeven over de kansen voor de leefomgeving.

Voorlopige resultaten

Vanuit de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), zijn negen local goals ontwikkeld. Aan de local goals zijn hoofdindicatoren gekoppeld. Deze staan weergeven in het onderstaande diagram.

Positieve reacties

Om het waardenmodel te introduceren bij mogelijke opdrachtgevers, is er op donderdag 10 februari een inspiratiesessie gehouden. Woensdag 16 februari is er voor het eerst een klankbordgroep van vijftien gemeenten bij elkaar gekomen. Hier werden de contouren van het waardenmodel besproken. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de relevantie en toepasbaarheid ervan in de praktijk. Naar aanleiding van de klankbordgroep willen de gemeenten Emmen, Hellendoorn, Zaanstad en Beverwijk het model al concreet gaan inzetten in projecten.

Nieuwsartikelen

Cyber lanceert drie nieuwe websites

Cyber lanceert drie nieuwe websites

Blij en ook best een tikkeltje trots presenteren wij u onze drie nieuwe websites. Eén voor elke hoofdactiviteit van de Cyber Groep: Cyber Advies, iFocus en Cens-or. Eén familie, drie bedrijven; allemaal om u optimaal te faciliteren in het beheer en onderhoud van de...

Cyber met vlag en wimpel geslaagd voor CO2-audit

Cyber met vlag en wimpel geslaagd voor CO2-audit

Als Cyber Groep zijn we ons bewust van het nut en de noodzaak van duurzaam ondernemen. Het verlagen van de CO2-emissie is daar een onderdeel van. Sinds april 2020 zijn wij in het bezit van het CO2-bewust Certificaat. Woensdag 13 april 2022 heeft de CO2-audit over 2021...