Ontwikkelingen waardenmodel positief ontvangen

De maatschappelijke waarde en de bijdrage van de openbare ruimte aan het klimaat, de circulaire economie, de sociale cohesie en de natuur worden steeds belangrijker. De veranderingen in de maatschappelijke waarden stellen nieuwe eisen aan het beheer. Dit vraagt om een ontwikkeling naar ‘beheer 3.0’. Naast het onderhoud dient de beheerder ook na te denken over de gevolgen die maatschappelijke ambities en opgaven aan de fysieke leefomgeving stellen.

Het doel van het waardenmodel is te bepalen op welke manier de fysieke leefomgeving gedefinieerd, meetbaar en getoetst kan worden. Wanneer dit duidelijk in beeld is, kunnen we vanuit Cyber Advies een onderbouwd en objectief oordeel geven over de waarden van de leefomgeving. Daarna kan er een advies worden gegeven over de kansen voor de leefomgeving.

Voorlopige resultaten

Vanuit de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), zijn negen local goals ontwikkeld. Aan de local goals zijn hoofdindicatoren gekoppeld. Deze staan weergeven in het onderstaande diagram.

Positieve reacties

Om het waardenmodel te introduceren bij mogelijke opdrachtgevers, is er op donderdag 10 februari een inspiratiesessie gehouden. Woensdag 16 februari is er voor het eerst een klankbordgroep van vijftien gemeenten bij elkaar gekomen. Hier werden de contouren van het waardenmodel besproken. Door de aanwezigen werd positief gereageerd op de relevantie en toepasbaarheid ervan in de praktijk. Naar aanleiding van de klankbordgroep willen de gemeenten Emmen, Hellendoorn, Zaanstad en Beverwijk het model al concreet gaan inzetten in projecten.

Nieuwsartikelen

Cyber 5 en 6 oktober op vakbeurs Openbare Ruimte

Cyber 5 en 6 oktober op vakbeurs Openbare Ruimte

Hoe zorg je ervoor dat de openbare ruimte daadwerkelijk de waarde heeft die je voor ogen hebt? En hoe kun je dat meten en vertalen naar concrete maatregelen? Ons 'Waardenmodel Leefomgeving' geeft de handvatten voor inrichting, beheer en organisatie. De zeventien...

Afstudeeropdracht biedt meerwaarde voor waardenmodel

Afstudeeropdracht biedt meerwaarde voor waardenmodel

De afgelopen twintig weken heeft Ingeborg Efdée haar afstudeeropdracht uitgevoerd bij Cyber Advies. Het gemaakte beroepsproduct - een Keuzewijzer met klimaatadaptieve maatregelen - is gelinkt aan het ‘Waardenmodel Leefomgeving’, waarmee de waarden van de fysieke...

Lancering waardenmodel leefomgeving

Lancering waardenmodel leefomgeving

Op vrijdag 8 juli heeft Cyber Advies de eerste versie gepresenteerd van het ‘Waardenmodel Leefomgeving’, dat ze in samenwerking met de klankbordgroep heeft ontwikkeld. Cyber vierde deze mijlpaal samen met afgevaardigden van verschillende gemeentes en enkele betrokken...