Nieuwe kwaliteitscatalogus CROW gelanceerd

Donderdag 21 september wordt de vijfde ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’ tijdens de ‘Praktijkmiddag Beeldkwaliteit’ in Amersfoort gelanceerd. Deze landelijke kwaliteitsstandaard voor het onderhoud in de openbare ruimte is sinds de eerste uitgave in 2007 gemeengoed bij beheerders in Nederland. Cyber Advies is sinds de start in 2005 betrokken bij de ontwikkeling van deze kwaliteitscatalogus.

 

De ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’ is een samenwerking van vertegenwoordigers uit gemeenteland, aannemers en adviesbureaus. Zij hebben deelgenomen in de ‘Adviesgroep Beeldkwaliteit’ en de ‘Werkgroep Inspecteurs’. Cyber Advies is vertegenwoordigd in de adviesgroep; iFocus in de werkgroep. Beide groepen hebben twee jaar hard gewerkt aan deze nieuwe versie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe kwaliteitscatalogus een verbetering is. Vanuit gebruikers kwam de wens om de catalogus beter toepasbaar te maken. Naar onze mening zijn de werkgroepen daarin geslaagd. De kwaliteitscatalogus blijft een belangrijke gids, waarin de voorzieningen in de openbare ruimte objectief en op basis van normen kunnen worden gemonitord. Belangrijk voor opdrachtgevers en -nemers, maar ook voor beleidsmakers een goed instrument.

Belangrijkste aanpassingen
In hoofdlijnen zijn de volgende aanpassingen in de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’ doorgevoerd:

  • Splitsing in verzorgend beheer en technisch beheer. Verzorgend beheer kan makkelijker in contracten worden toegepast; het gebruik is duidelijker en praktischer. Hierbij is ook de koppeling naar de RAW-systematiek een stuk beter toepasbaar.
  • Uiteraard zijn de beeldmeetlatten naar aanleiding van reacties van gebruikers en de werkgroepen wederom onder de loep genomen. De meetinstructies zijn consistenter en de definities duidelijker.
  • De beeldsystematiek kan worden gebruikt binnen het hele beheerproces van de openbare ruimte. Ook is in het iAMPro-model voor assetmanagement per processtap uitgewerkt hoe beeldkwaliteit in de praktijk kan worden toegepast.
  • Een verdieping hoe de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden verbeterd en hoe beeldkwaliteit kan worden gecombineerd met thema’s zoals duurzaamheid en circulariteit.

Cyber Advies ziet het gebruik van de ‘Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023’ ook een plek krijgen binnen het waardenmodel. Vanuit visie en beleid zijn objectieve metingen van de kwaliteit van de voorzieningen in de openbare ruimte een belangrijk gegeven voor de leefbaarheid.

Interesse? De nieuwe gids is te bestellen via: https://www.crow.nl/publicaties/pre-order-kwaliteitscatalogus-openbare-ruimte-2023

 

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws