Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de areaalgegevens en het in kaart brengen van de beheerprocessen en -rollen.

De Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg. Per 1 januari 2023 heeft de gemeente ook de Loosdrechtse Plassen in beheer gekregen. De gemeente is bezig met een traject om meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van de verschillende gebieden.

Groenbeheer

Cyber Advies ondersteunt de gemeente daarbij. Zo maken we een doorrekening van het areaal binnen de gemeente Wijdemeren en vergelijken we deze gegevens met de beschikbare budgetten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het groenbeheer en bij het maken van een groenbeleidsparagraaf, voor het op te stellen IBOR-plan. Dit wordt later uitgewerkt in een groenbeheerplan.

Ook zijn we bezig met een beheerplan voor de Loosdrechtse plassen, die Wijdemeren onlangs in beheer heeft gekregen. In dit beheerplan werken we met beheerpaspoorten. Hierbij bepalen we per eiland wat het ambitieniveau is, welke arealen aanwezig zijn en welke budgetten nodig zijn voor het onderhoud.

Voor de doorrekeningen gebruiken we ons sturingsmodel Impact online. In dit model zijn de nieuwe tarieven voor 2023 opgenomen, zodat we meteen de meest actuele cijfers kunnen meenemen.

Mooie uitdagingen

Bij dit alles werken we nauw samen met de collega’s van Wijdemeren. Via verschillende werksessies en interviews verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Het uitgangspunt daarbij is dat het een product van Wijdemeren wordt. Het moet bijdragen aan de werkprocessen die op dit moment lopen binnen de gemeente. Bovendien moet het de collega’s helpen meer grip te krijgen op de processen. Al met al mooie uitdagingen om Wijdemeren een stap verder te helpen.

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws