Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de areaalgegevens en het in kaart brengen van de beheerprocessen en -rollen.

De Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan uit een fusie van de gemeenten Loosdrecht, ‘s-Graveland en Nederhorst den Berg. Per 1 januari 2023 heeft de gemeente ook de Loosdrechtse Plassen in beheer gekregen. De gemeente is bezig met een traject om meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van de verschillende gebieden.

Groenbeheer

Cyber Advies ondersteunt de gemeente daarbij. Zo maken we een doorrekening van het areaal binnen de gemeente Wijdemeren en vergelijken we deze gegevens met de beschikbare budgetten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het groenbeheer en bij het maken van een groenbeleidsparagraaf, voor het op te stellen IBOR-plan. Dit wordt later uitgewerkt in een groenbeheerplan.

Ook zijn we bezig met een beheerplan voor de Loosdrechtse plassen, die Wijdemeren onlangs in beheer heeft gekregen. In dit beheerplan werken we met beheerpaspoorten. Hierbij bepalen we per eiland wat het ambitieniveau is, welke arealen aanwezig zijn en welke budgetten nodig zijn voor het onderhoud.

Voor de doorrekeningen gebruiken we ons sturingsmodel Impact online. In dit model zijn de nieuwe tarieven voor 2023 opgenomen, zodat we meteen de meest actuele cijfers kunnen meenemen.

Mooie uitdagingen

Bij dit alles werken we nauw samen met de collega’s van Wijdemeren. Via verschillende werksessies en interviews verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Het uitgangspunt daarbij is dat het een product van Wijdemeren wordt. Het moet bijdragen aan de werkprocessen die op dit moment lopen binnen de gemeente. Bovendien moet het de collega’s helpen meer grip te krijgen op de processen. Al met al mooie uitdagingen om Wijdemeren een stap verder te helpen.

 

 

 

 

Nieuwsartikelen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het...

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te...

Update Waardenmodel Leefomgeving

Update Waardenmodel Leefomgeving

In 2022 hebben wij met trots het Waardenmodel Leefomgeving 1.0 en 2.0 gepresenteerd. Vanuit een eerste idee (‘we moeten meer sturing kunnen geven aan de waarden van de leefomgeving’), is een instrumentarium ontstaan met definities, indicatoren en meetlatten. Wat kunt...