Lancering waardenmodel leefomgeving

Op vrijdag 8 juli heeft Cyber Advies de eerste versie gepresenteerd van het ‘Waardenmodel Leefomgeving’, dat ze in samenwerking met de klankbordgroep heeft ontwikkeld. Cyber vierde deze mijlpaal samen met afgevaardigden van verschillende gemeentes en enkele betrokken adviseurs. “Het gedachtegoed is sterk; we gaan het nu doorontwikkelen en in de markt zetten”, vertelt initiatiefnemer Sjaak van der Vlies.

 

 

Een bredere kijk op de openbare ruimte wordt belangrijker. We groeien steeds meer toe naar een situatie waar gebruikers zelf aangeven wat ze belangrijk vinden en welke extra inspanningen nodig zijn. Beleving en gebruik komen centraal te staan en bepalen steeds vaker waar welke maatregelen nodig zijn. Daarnaast hebben we te maken met grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid. Opgaven waar goed beheer een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Deze veranderingen vragen om een nieuwe aanpak. Beheer is een domein met veel potentieel kapitaal, dat slim kan worden aangewend om de leefbaarheid te verbeteren. Het ‘Waardenmodel Leefomgeving’ biedt u de bouwstenen om hier concreet richting aan te geven. Het geeft de relatie weer tussen de fysieke, sociale en economische voorwaarden die de leefbaarheid bepalen.

Het gebruik ervan biedt inzicht en oplossingsrichtingen voor zowel de inrichting, het beheer als het gebruik van de leefomgeving. Het waardenmodel helpt bij het vertalen van abstracte ambities naar concrete doelen en het maken van succesvolle strategieën voor inrichting en beheer.

Twee pilots

Cyber heeft inmiddels twee pilots uitgevoerd in de gemeenten Zaanstad en Beverwijk, die waardevolle informatie hebben opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst van 8 juli heeft Cyber samen met de klankbordgroep stil gestaan bij de resultaten tot nu toe, samengevat in het Waardenmodel 1.0. Ook is gestart met het bedenken van strategieën. Hiervoor werkt Cyber samen met het Apptimize Platform en maakt het gebruik van het digitale kaartenprogramma CartoTool voor de analyses en het ontwikkelen van strategieën.

“Het Waardenmodel 1.0 is een goede basis om mee aan het werk te gaan”, licht Sjaak van der Vlies toe. “Hoe ziet de situatie eruit en welke maatregelen zijn het meest effectief? Welke strategieën hanteer je als je de resultaten kent en hoe maak je de ambities waar? Dit alles met het verbeteren van de leefomgeving als ultieme doel.”

Grootste meerwaarde

Van der Vlies benadrukt dat het model nog in ontwikkeling is. “Het gedachtegoed is sterk en wordt breed gedragen, daar zijn we inmiddels wel achter. Maar de ontwikkeling van het waardenmodel is een proces dat we samen met anderen willen doorlopen.”

Hij is echter heel blij en trots over de vorderingen tot nu toe. “Mede door interviews en enquêtes onder bewoners en (buurt)verenigingen, verzamelen we waardevolle informatie en krijgen we grip op de waarden die er leven en hoe je hierop kan sturen. Uiteindelijk moet dit leiden tot inzicht in de mogelijkheden en kansen van een gebied. Zodat het geld aan de juiste dingen wordt uitgegeven en er veel meer maatwerk komt. Dat is de grootste meerwaarde van het waardenmodel!”

 Meer info?
Het model kunnen wij niet in één keer lanceren. Veel kennis is voorhanden, maar wat heb je wanneer nodig en wat heeft het meeste effect? Om hier een goed antwoord op te geven en het model verder te ontwikkelen, werken wij samen met gemeenten, brancheorganisaties CROW en Stadswerk, Hogeschool Saxion, corporaties en adviseurs. Wilt u ook meedenken of u laten verrassen door de nieuwe inzichten die het sturen op waarden u kunnen geven? Neemt u dan contact op met Sjaak van der Vlies, sjaak.v.d.vlies@cyber-adviseurs.nl (tel. 06 53242702) of Marcel Aarnink, marcel.aarnink@cyber-adviseurs.nl (tel. 06 27219335).

 

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws