IBOR voor een gezonde en leefbare omgeving

Cyber Advies werkt samen met de gemeente IJsselstein aan het opstellen van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Het doel is in IJsselstein een openbare ruimte te creëren die bijdraagt aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving voor nu én de toekomst.

Participatie is een belangrijk onderdeel van een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Om draagvlak te creëren, maar ook om vanuit verschillende invalshoeken beelden, inzichten en meningen te verzamelen. Daarom hebben we voor de uitwerking van het IBOR een interne beeldvormingssessie georganiseerd met de medewerkers van de gemeente IJsselstein.

De betrokken en gedreven deelnemers deelden hun beeld over het beheer in de gemeente. Samen met de deelnemers is gekeken naar het gemeentelijke beheer in de afgelopen tien jaar. Er is stilgestaan bij het werken met beeldkwaliteit, de ontwikkelingen en de beleving daarbij.

Meer gevoel

Daaropvolgend heeft er ook een externe beeldvormingssessie plaatsgevonden. Hierbij zijn bewonersgroepen, woningcorporaties en andere externe stakeholders uitgenodigd. Zij hebben hun ideeën voor en beelden over het beheer van de openbare ruimte gedeeld. Samen hebben we een SWOT-analyse opgesteld en is er gekeken naar de toekomst van het beheer.

Vervolgens hebben we met een divers gezelschap van interne en externe stakeholders een aantal locaties in de gemeente IJsselstein bezocht. Het doel hiervan was om meer gevoel te krijgen bij het sturen op waarden met het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. We zijn in groepjes op pad gegaan en hebben de huidige situatie beoordeeld aan de hand van relevante thema’s en meetlatten. Er is per gebied gekeken naar waarden als biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en de beleving daarbij.

Keuzes maken

De verzamelde informatie helpt om keuzes te maken voor de verschillende onderdelen van het IBOR. Met de projectgroep worden momenteel de opgaven en prioriteiten vastgesteld voor het beheer in IJsselstein. Op basis van de gemaakte keuzes worden de opgaven voor het IBOR uitgewerkt tot concrete maatregelen, integraal en per gebied. Deze maatregelen worden door Cyber Advies doorgerekend met de rekentool Impact.

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws