IBOR Hof van Twente brengt nog meer focus aan

Cyber is bezig om voor de gemeente Hof van Twente een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) op te stellen. Met dit plan geeft de gemeente de komende jaren richting aan de keuzes in de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Keuzes die binnen de financiële kaders passen en bijdragen aan maatschappelijke opgaven.

Het beeld van de leefomgeving wordt bepaald door drie factoren: het beheer, de inrichting en het gebruik (BIG) van de omgeving. Het beleid, de organisatie en de inzet van middelen (BOM) zijn van grote invloed op het beeld van de leefomgeving; het zijn de instrumenten om te sturen. Onderstaande figuur geeft dit proces en de relatie tussen BIG en BOM weer.

Model big bom

Een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) maakt deze driehoeksverhouding inzichtelijk en geeft weer dat er samenhang is. Zo wordt in dit plan beleid opgesteld voor de openbare ruimte en wordt aangegeven welke middelen daarvoor nodig zijn en wat het van de organisatie vraagt.

Leefomgeving belangrijker

Het belang van de openbare ruimte en een goed beheer hiervan neemt toe. Onder andere door de coronapandemie is de directe leefomgeving van mensen steeds belangrijker geworden. Veel maatschappelijke opgaven hebben een relatie met de openbare ruimte. In het IBOR leggen we nadrukkelijk de link met deze opgaven.

Aan de hand van een beeldvormingssessie en een bureauanalyse hebben we bij de gemeente Hof van Twente bepaald welke opgaven belangrijk zijn voor de gemeente. In een werkgroep, bestaande uit mensen van verschillende afdelingen, is vastgesteld dat de volgende thema’s van belang zijn: klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, inclusie: toegankelijkheid, participatie, biodiversiteit, veiligheid, gezondheid en beleving.

Meer focus

De openbare ruimte kan bijdragen aan het realiseren van doelstellingen rond deze opgaven. Om nog meer focus aan te brengen, hebben we een sessie gehouden met het MT en het college om te kijken welke thema’s uitgewerkt worden in het IBOR. Voor ons als Cyber Advies de uitdaging om de uitkomsten in het IBOR een plaats te geven.

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws