Grote belangstelling webinar ‘Sturen op Waarden’

Anneloes Voorberg en Marcel Aarnink hebben op 7 april ruim vijftig deelnemers digitaal meegenomen in het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’. De leden van Stadswerk en NVRD werden in een uur bijgepraat over de ontwikkelingen en uitdagingen voor beheer en de kansen die het sturen op waarden biedt.

Het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’ is een instrument van Cyber Advies om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Door deze waarden meetbaar te maken, is het mogelijk ambities te formuleren en de huidige situatie in beeld te brengen.

Vervolgaanpak

Dit geeft handvatten voor een vervolgaanpak. Door vanuit waarden te werken, kan makkelijker worden aangesloten bij bijvoorbeeld een coalitieakkoord of omgevingsvisie.

De deelnemers reageerden enthousiast op het waardenmodel en de eerste vervolgafspraken zijn gemaakt. Het webinar ‘Sturen op waarden’ is terug te kijken via de website van Stadswerk.

Nieuwsartikelen

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de leefomgeving creëren, hoe doe je dat?’ Wij nodigen jou uit om je te laten inspireren door bevlogen sprekers, praktijkvoorbeelden,...

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag een visie ontwikkelen op de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen. Daarom stelt de Friese gemeente, in samenwerking met Cyber Advies, een Kwaliteitsplan Wegen op. Naast een doorrekening op de benodigde middelen voor de...

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws