Grote belangstelling webinar ‘Sturen op Waarden’

Anneloes Voorberg en Marcel Aarnink hebben op 7 april ruim vijftig deelnemers digitaal meegenomen in het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’. De leden van Stadswerk en NVRD werden in een uur bijgepraat over de ontwikkelingen en uitdagingen voor beheer en de kansen die het sturen op waarden biedt.

Het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’ is een instrument van Cyber Advies om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Door deze waarden meetbaar te maken, is het mogelijk ambities te formuleren en de huidige situatie in beeld te brengen.

Vervolgaanpak

Dit geeft handvatten voor een vervolgaanpak. Door vanuit waarden te werken, kan makkelijker worden aangesloten bij bijvoorbeeld een coalitieakkoord of omgevingsvisie.

De deelnemers reageerden enthousiast op het waardenmodel en de eerste vervolgafspraken zijn gemaakt. Het webinar ‘Sturen op waarden’ is terug te kijken via de website van Stadswerk.

Nieuwsartikelen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het...

Meer grip voor Wijdemeren

Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de...

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te...