Grote belangstelling webinar ‘Sturen op Waarden’

Anneloes Voorberg en Marcel Aarnink hebben op 7 april ruim vijftig deelnemers digitaal meegenomen in het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’. De leden van Stadswerk en NVRD werden in een uur bijgepraat over de ontwikkelingen en uitdagingen voor beheer en de kansen die het sturen op waarden biedt.

Het ‘Waardenmodel fysieke leefomgeving’ is een instrument van Cyber Advies om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, biodiversiteit en inclusiviteit. Door deze waarden meetbaar te maken, is het mogelijk ambities te formuleren en de huidige situatie in beeld te brengen.

Vervolgaanpak

Dit geeft handvatten voor een vervolgaanpak. Door vanuit waarden te werken, kan makkelijker worden aangesloten bij bijvoorbeeld een coalitieakkoord of omgevingsvisie.

De deelnemers reageerden enthousiast op het waardenmodel en de eerste vervolgafspraken zijn gemaakt. Het webinar ‘Sturen op waarden’ is terug te kijken via de website van Stadswerk.

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws