Cyber stelt visie en beleid op voor onderhoud buitenruimtes Portaal

Woningcorporatie Portaal Arnhem heeft naast woningen ook gemeenschappelijke buitenruimtes zoals binnentuinen en groenstroken in beheer. Voor het onderhoud hiervan worden externe aannemers of hoveniers ingeschakeld. Portaal Arnhem heeft behoefte aan een visie en beleid voor het onderhoud van deze buitenruimtes en heeft Cyber hiervoor gevraagd.

 

 

 

 

 

De samenwerking met Cyber moet leiden tot een Programma van Eisen (PvE) voor het onderhoud. Onderdeel van dit traject is het inventariseren van de gemeenschappelijke buitenruimtes en de beoordeling ervan op (beeld)kwaliteit. i-Focus heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Ook is in beeld gebracht wat de onderhoudskosten zijn en welke inzet dit vraagt.

Waardenmodel

Om de visie te bepalen hebben we gebruikgemaakt van het Waardenmodel Leefomgeving. Dit geeft kaders voor het maken van keuzes en geeft richting aan de visie. Zo zijn de thema’s inclusiviteit en betrokkenheid erg belangrijk voor Portaal. Dit vertalen we door in de beleidsuitgangspunten. Daarnaast hebben we in het beleidskader ook aandacht voor de organisatie. Begin 2023 wordt de visie afgerond en gaan we naar de volgende fase: het onderhoud. Ook daarbij ondersteunen we Portaal.

Bij het project zijn naast Portaal Arnhem ook de andere regiovestigingen en het hoofdkantoor van Portaal betrokken. Het doel is om deze visie en aanpak straks voor heel Portaal toe te kunnen passen.

 

 

 

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws