Cyber stelt visie en beleid op voor onderhoud buitenruimtes Portaal

Woningcorporatie Portaal Arnhem heeft naast woningen ook gemeenschappelijke buitenruimtes zoals binnentuinen en groenstroken in beheer. Voor het onderhoud hiervan worden externe aannemers of hoveniers ingeschakeld. Portaal Arnhem heeft behoefte aan een visie en beleid voor het onderhoud van deze buitenruimtes en heeft Cyber hiervoor gevraagd.

 

 

 

 

 

De samenwerking met Cyber moet leiden tot een Programma van Eisen (PvE) voor het onderhoud. Onderdeel van dit traject is het inventariseren van de gemeenschappelijke buitenruimtes en de beoordeling ervan op (beeld)kwaliteit. i-Focus heeft deze inventarisatie uitgevoerd. Ook is in beeld gebracht wat de onderhoudskosten zijn en welke inzet dit vraagt.

Waardenmodel

Om de visie te bepalen hebben we gebruikgemaakt van het Waardenmodel Leefomgeving. Dit geeft kaders voor het maken van keuzes en geeft richting aan de visie. Zo zijn de thema’s inclusiviteit en betrokkenheid erg belangrijk voor Portaal. Dit vertalen we door in de beleidsuitgangspunten. Daarnaast hebben we in het beleidskader ook aandacht voor de organisatie. Begin 2023 wordt de visie afgerond en gaan we naar de volgende fase: het onderhoud. Ook daarbij ondersteunen we Portaal.

Bij het project zijn naast Portaal Arnhem ook de andere regiovestigingen en het hoofdkantoor van Portaal betrokken. Het doel is om deze visie en aanpak straks voor heel Portaal toe te kunnen passen.

 

 

 

Nieuwsartikelen

Kerstgroet van Cyber

Kerstgroet van Cyber

Een partner die toetrad, een frisse nieuwe huisstijl en website, de lancering van ons Waardenmodel Leefomgeving en enkele nieuwe collega-adviseurs die ons team kwamen versterken. 2022 was voor Cyber Advies in veel opzichten een bewogen en bovenal succesvol jaar....

Grip op beheer in gemeente Ede

Grip op beheer in gemeente Ede

Onze collega Evert Swarts is dit jaar bij de gemeente Ede aan de slag gegaan als projectleider voor het opstellen van beheerplannen. De leefomgeving in Ede kenmerkt zich door een natuurlijk karakter. Ede heeft echter ook te maken met kwaliteitsachterstanden. Om die...

Actief aan de slag met het waardenmodel

Actief aan de slag met het waardenmodel

Dinsdag 29 november koos een twintigtal mensen ervoor niet naar de WK-wedstrijd Nederland-Qatar te kijken, maar meer te willen horen over het Waardenmodel Leefomgeving. Gemeente Bunnik ontving ons gastvrij en liet de deelnemers het centrum van Odijk tegen het licht...