Cyber ontwikkelt met gemeente Dalfsen een IMPOR

Cyber Advies ontwikkelt samen met de gemeente Dalfsen een Integraal Meerjaren Programma Openbare Ruimte (IMPOR). Dit is een vervolgstap op het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), dat de gemeente vorig jaar opstelde.

 

 

 

 

 

Allereerst is er met alle intern en extern betrokkenen, van bestuur tot woningbouwvereniging en van GGD tot uitvoering onderhoud, een beeldvormingssessie gehouden. Belangrijkste conclusie daaruit is dat het overgrote deel van de betrokkenen een integraal investeringsprogramma een goede stap voorwaarts vindt, en de meerwaarde van het integraal programmeren onderschrijft. Hierop is Cyber Advies samen met de gemeente begonnen het beoogde proces te ontwerpen en vast te leggen.

Werken vanuit beheer

Vanuit het beheer van de openbare ruimte wordt er elk jaar of eens in de paar jaar voor de verschillende opgaven een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Met de beheerders is dit integraal benaderd. Daarbij zijn alle projecten die voor de komende jaren vanuit beheer op stapel staan op een digitale kaart gezet. Met behulp van deze digitale kaart zijn de mogelijkheden voor het maken van ‘werk-met-werk’ geïdentificeerd. Bij deze ‘werk-met werk’-projecten kunnen vaste projectkosten worden gecombineerd en wordt de overlast voor de inwoners van de gemeente Dalfsen zoveel mogelijk beperkt.

Impact online

Per project wordt met Impact online©, de rekentool van Cyber Advies, een doorrekening gemaakt voor het dagelijkse onderhoud, het groot onderhoud en de benodigde vervangingsinvesteringen. Tevens zijn de projecten in de tijd uitgezet in de tijdsblokken korte termijn (start tot realisatie 0-2 jaar), middellange termijn (start tot realisatie 2-5 jaar) en lange termijn (doorkijk naar start tot realisatie 5-10 jaar).

Projectenmarkt

De volgende stap is om ook andere beleidsvelden en organisaties te betrekken. Daarvoor wordt er een ‘projectenmarkt’ gehouden. Op de projectenmarkt worden de projecten vanuit beheer gepresenteerd.

Intern en extern betrokkenen worden uitgenodigd om op de projectenmarkt bij de ‘werk-met-werk’-projecten aan te geven of en hoe het project ook van waarde kan zijn bij het bereiken van (beleids)doelstellingen vanuit hun werkveld. Hierbij valt te denken aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en biodiversiteit. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld wat de intern en extern betrokkenen zelf kunnen en willen bijdragen aan de projecten, zodat ook draagvlak en betrokkenheid kan worden gerealiseerd.

IMPOR

Met de opbrengst van de projectenmarkt wordt een IMPOR geschreven. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk welke projecten de komende jaren in de gemeente Dalfsen op stapel staan. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen voor de komende jaren. Omdat de projecten op een interactieve kaart staan, worden ook de inwoners adequaat geïnformeerd over wanneer welk project gerealiseerd gaat worden.

Optimalisatie proces

De komende jaren moet het proces van de totstandkoming van een IMPOR worden ingebed in de organisatie van de gemeente Dalfsen. Daarbij is iedereen ervan doordrongen dat het een lerende organisatie is, waarbij het proces de komende jaren geoptimaliseerd gaat worden.

 

 

Nieuwsartikelen

Save the Date!

Save the Date!

Kennissessie 'Sturen op Waarden'; hoe dan? Datum en tijd: 10 oktober van 13.00 tot 17.00 uurLocatie: Gemeente Borger-Odoorn Sturen op waarden: het is een veelgehoorde term. Maar hoe doe je dat? Dat staat centraal tijdens deze eerste Kennissessie Sturen op Waarden. We...

Vrolijke zomergroet

Vrolijke zomergroet

We hebben een boeiend half jaar achter de rug. Met een overname, een congres en feest ter ere van ons 30-jarig jubileum, nieuwe medewerkers en veel afwisselende en interessante projecten, kijken we met trots en blijdschap terug op de eerste helft van 2024.Op 1 januari...

IBOR voor gemeente IJsselstein

IBOR voor gemeente IJsselstein

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) voor de gemeente IJsselstein. Op 13 juni is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Een mooie mijlpaal! De wens van de gemeente IJsselstein was om een IBOR te hebben, die als...

Nieuwsberichten

Vrolijke zomergroet

Vrolijke zomergroet

We hebben een boeiend half jaar achter de rug. Met een overname, een congres en feest ter ere van ons 30-jarig jubileum, nieuwe medewerkers en veel...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws