Cyber ontwikkelt met gemeente Dalfsen een IMPOR

Cyber Advies ontwikkelt samen met de gemeente Dalfsen een Integraal Meerjaren Programma Openbare Ruimte (IMPOR). Dit is een vervolgstap op het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), dat de gemeente vorig jaar opstelde.

 

 

 

 

 

Allereerst is er met alle intern en extern betrokkenen, van bestuur tot woningbouwvereniging en van GGD tot uitvoering onderhoud, een beeldvormingssessie gehouden. Belangrijkste conclusie daaruit is dat het overgrote deel van de betrokkenen een integraal investeringsprogramma een goede stap voorwaarts vindt, en de meerwaarde van het integraal programmeren onderschrijft. Hierop is Cyber Advies samen met de gemeente begonnen het beoogde proces te ontwerpen en vast te leggen.

Werken vanuit beheer

Vanuit het beheer van de openbare ruimte wordt er elk jaar of eens in de paar jaar voor de verschillende opgaven een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Met de beheerders is dit integraal benaderd. Daarbij zijn alle projecten die voor de komende jaren vanuit beheer op stapel staan op een digitale kaart gezet. Met behulp van deze digitale kaart zijn de mogelijkheden voor het maken van ‘werk-met-werk’ geïdentificeerd. Bij deze ‘werk-met werk’-projecten kunnen vaste projectkosten worden gecombineerd en wordt de overlast voor de inwoners van de gemeente Dalfsen zoveel mogelijk beperkt.

Impact online

Per project wordt met Impact online©, de rekentool van Cyber Advies, een doorrekening gemaakt voor het dagelijkse onderhoud, het groot onderhoud en de benodigde vervangingsinvesteringen. Tevens zijn de projecten in de tijd uitgezet in de tijdsblokken korte termijn (start tot realisatie 0-2 jaar), middellange termijn (start tot realisatie 2-5 jaar) en lange termijn (doorkijk naar start tot realisatie 5-10 jaar).

Projectenmarkt

De volgende stap is om ook andere beleidsvelden en organisaties te betrekken. Daarvoor wordt er een ‘projectenmarkt’ gehouden. Op de projectenmarkt worden de projecten vanuit beheer gepresenteerd.

Intern en extern betrokkenen worden uitgenodigd om op de projectenmarkt bij de ‘werk-met-werk’-projecten aan te geven of en hoe het project ook van waarde kan zijn bij het bereiken van (beleids)doelstellingen vanuit hun werkveld. Hierbij valt te denken aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en biodiversiteit. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld wat de intern en extern betrokkenen zelf kunnen en willen bijdragen aan de projecten, zodat ook draagvlak en betrokkenheid kan worden gerealiseerd.

IMPOR

Met de opbrengst van de projectenmarkt wordt een IMPOR geschreven. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk welke projecten de komende jaren in de gemeente Dalfsen op stapel staan. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen voor de komende jaren. Omdat de projecten op een interactieve kaart staan, worden ook de inwoners adequaat geïnformeerd over wanneer welk project gerealiseerd gaat worden.

Optimalisatie proces

De komende jaren moet het proces van de totstandkoming van een IMPOR worden ingebed in de organisatie van de gemeente Dalfsen. Daarbij is iedereen ervan doordrongen dat het een lerende organisatie is, waarbij het proces de komende jaren geoptimaliseerd gaat worden.

 

 

Nieuwsartikelen

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de leefomgeving creëren, hoe doe je dat?’ Wij nodigen jou uit om je te laten inspireren door bevlogen sprekers, praktijkvoorbeelden,...

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

Cyber stelt Kwaliteitsplan Wegen op

De gemeente Tytsjerksteradiel wil graag een visie ontwikkelen op de kwaliteit van de gemeentelijke verhardingen. Daarom stelt de Friese gemeente, in samenwerking met Cyber Advies, een Kwaliteitsplan Wegen op. Naast een doorrekening op de benodigde middelen voor de...

Nieuw gezicht: Evi-Mara van Beekhuizen

Nieuw gezicht: Evi-Mara van Beekhuizen

Een warm welkom aan onze nieuwe collega Evi-Mara van Beekhuizen. Evi-Mara is in februari gestart als adviseur leefomgeving bij Cyber Advies en heeft in de loop van de jaren veel kennis opgedaan op het gebied van circulariteit en afval/grondstoffen.Tijdens haar studie...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws

    Geef je hier op
    25 april
    13:30 - 16:30