Cyber ontwikkelt met gemeente Dalfsen een IMPOR

Cyber Advies ontwikkelt samen met de gemeente Dalfsen een Integraal Meerjaren Programma Openbare Ruimte (IMPOR). Dit is een vervolgstap op het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), dat de gemeente vorig jaar opstelde.

 

 

 

 

 

Allereerst is er met alle intern en extern betrokkenen, van bestuur tot woningbouwvereniging en van GGD tot uitvoering onderhoud, een beeldvormingssessie gehouden. Belangrijkste conclusie daaruit is dat het overgrote deel van de betrokkenen een integraal investeringsprogramma een goede stap voorwaarts vindt, en de meerwaarde van het integraal programmeren onderschrijft. Hierop is Cyber Advies samen met de gemeente begonnen het beoogde proces te ontwerpen en vast te leggen.

Werken vanuit beheer

Vanuit het beheer van de openbare ruimte wordt er elk jaar of eens in de paar jaar voor de verschillende opgaven een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Met de beheerders is dit integraal benaderd. Daarbij zijn alle projecten die voor de komende jaren vanuit beheer op stapel staan op een digitale kaart gezet. Met behulp van deze digitale kaart zijn de mogelijkheden voor het maken van ‘werk-met-werk’ geïdentificeerd. Bij deze ‘werk-met werk’-projecten kunnen vaste projectkosten worden gecombineerd en wordt de overlast voor de inwoners van de gemeente Dalfsen zoveel mogelijk beperkt.

Impact online

Per project wordt met Impact online©, de rekentool van Cyber Advies, een doorrekening gemaakt voor het dagelijkse onderhoud, het groot onderhoud en de benodigde vervangingsinvesteringen. Tevens zijn de projecten in de tijd uitgezet in de tijdsblokken korte termijn (start tot realisatie 0-2 jaar), middellange termijn (start tot realisatie 2-5 jaar) en lange termijn (doorkijk naar start tot realisatie 5-10 jaar).

Projectenmarkt

De volgende stap is om ook andere beleidsvelden en organisaties te betrekken. Daarvoor wordt er een ‘projectenmarkt’ gehouden. Op de projectenmarkt worden de projecten vanuit beheer gepresenteerd.

Intern en extern betrokkenen worden uitgenodigd om op de projectenmarkt bij de ‘werk-met-werk’-projecten aan te geven of en hoe het project ook van waarde kan zijn bij het bereiken van (beleids)doelstellingen vanuit hun werkveld. Hierbij valt te denken aan doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, gezondheid en biodiversiteit. Daarnaast wordt ook de vraag gesteld wat de intern en extern betrokkenen zelf kunnen en willen bijdragen aan de projecten, zodat ook draagvlak en betrokkenheid kan worden gerealiseerd.

IMPOR

Met de opbrengst van de projectenmarkt wordt een IMPOR geschreven. Aan de hand hiervan wordt inzichtelijk welke projecten de komende jaren in de gemeente Dalfsen op stapel staan. Ook wordt inzicht gegeven in de financiële gevolgen voor de komende jaren. Omdat de projecten op een interactieve kaart staan, worden ook de inwoners adequaat geïnformeerd over wanneer welk project gerealiseerd gaat worden.

Optimalisatie proces

De komende jaren moet het proces van de totstandkoming van een IMPOR worden ingebed in de organisatie van de gemeente Dalfsen. Daarbij is iedereen ervan doordrongen dat het een lerende organisatie is, waarbij het proces de komende jaren geoptimaliseerd gaat worden.

 

 

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws