Cyber met vlag en wimpel geslaagd voor CO2-audit

Als Cyber Groep zijn we ons bewust van het nut en de noodzaak van duurzaam ondernemen. Het verlagen van de CO2-emissie is daar een onderdeel van. Sinds april 2020 zijn wij in het bezit van het CO2-bewust Certificaat. Woensdag 13 april 2022 heeft de CO2-audit over 2021 plaatsgevonden, waarbij de Cyber Groep met vlag en wimpel is geslaagd!

Als Cyber Groep streven we ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor ons bedrijf. Zo zien we het als een maatschappelijke verplichting om onder andere onze CO2-emissie te verlagen.

Doordat Cyber in het bezit is van het CO2-bewust Certificaat, laten we zien dat er beleid is om duurzaam te ondernemen en dat we hiervoor doelstellingen en ambities hebben geformuleerd. Het CO2-certificaat richt zich vooral op energiebesparing, duurzame energie en vervoer.

 

Gas- en elektraverbruik afgenomen

Mede door het vele thuiswerken zijn de projectkilometers en het gas- en elektraverbruik in 2021 flink afgenomen. In 2022 verwachten we het gas- en elektraverbruik verder terug te dringen door onze verhuizing naar de bedrijfsverzamelgebouwen het Tauro in Alphen aan den Rijn en de Nieuwe Poort in Deventer. De projectkilometers nemen naar verwachting iets toe ten opzichte van 2021. Daarentegen hebben we meer elektrische voertuigen aangeschaft.

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws