Cyber met vlag en wimpel geslaagd voor CO2-audit

Als Cyber Groep zijn we ons bewust van het nut en de noodzaak van duurzaam ondernemen. Het verlagen van de CO2-emissie is daar een onderdeel van. Sinds april 2020 zijn wij in het bezit van het CO2-bewust Certificaat. Woensdag 13 april 2022 heeft de CO2-audit over 2021 plaatsgevonden, waarbij de Cyber Groep met vlag en wimpel is geslaagd!

Als Cyber Groep streven we ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. Duurzaamheid is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor ons bedrijf. Zo zien we het als een maatschappelijke verplichting om onder andere onze CO2-emissie te verlagen.

Doordat Cyber in het bezit is van het CO2-bewust Certificaat, laten we zien dat er beleid is om duurzaam te ondernemen en dat we hiervoor doelstellingen en ambities hebben geformuleerd. Het CO2-certificaat richt zich vooral op energiebesparing, duurzame energie en vervoer.

 

Gas- en elektraverbruik afgenomen

Mede door het vele thuiswerken zijn de projectkilometers en het gas- en elektraverbruik in 2021 flink afgenomen. In 2022 verwachten we het gas- en elektraverbruik verder terug te dringen door onze verhuizing naar de bedrijfsverzamelgebouwen het Tauro in Alphen aan den Rijn en de Nieuwe Poort in Deventer. De projectkilometers nemen naar verwachting iets toe ten opzichte van 2021. Daarentegen hebben we meer elektrische voertuigen aangeschaft.

Nieuwsartikelen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

Groenbeheerplan voor gemeente Amstelveen

In 2022 heeft Cyber Advies de groenbegroting voor gemeente Amstelveen doorgerekend. Eén van de aanbevelingen was toen om een groenbeheerplan op te stellen. De gemeente heeft dit ter harte genomen en Cyber Advies gevraagd hen daarbij te helpen. Inmiddels is het...

Meer grip voor Wijdemeren

Meer grip voor Wijdemeren

Cyber Advies helpt de gemeente Wijdemeren meer grip te krijgen op het beheer en onderhoud van haar kapitaalgoederen. Dit doet ze door de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan integraal beheer, beheerplannen, het op orde brengen van de...

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te...