Cyber advies op 30 maart partner en spreker tijdens NCBOR

Cyber Advies is ook deze editie van NCBOR op 30 maart in Den Haag van de partij. Wij zijn sponsor en organiseren samen met de gemeente Hellendoorn een themasessie over waardengestuurd beheren. Ons Waardenmodel Leefomgeving biedt de bouwstenen om concreet richting te geven aan het sturen op waarden, zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie, inclusiviteit en circulaire economie.

Het gebruik van het Waardenmodel Leefomgeving biedt inzicht in de waarde van thema’s als biodiversiteit en klimaatadaptatie en biedt concrete oplossingsrichtingen voor zowel de inrichting, het beheer als het gebruik van de leefomgeving

De gemeente Hellendoorn is met het beleidsplan wegen al goed op weg met waardegestuurd beheer. Voor groen is de gemeente op dezelfde manier bezig. In een integrale visie op de inrichting van de openbare ruimte, wordt de bredere verbinding gelegd op verschillende thema’s, zowel intern als extern.

Werksessie

Marcel Aarnink en Martijn Buitenhuis van ons bureau en Marcel Brinks van de gemeente Hellendoorn vertellen in een werksessie hoe het sturen op waarden is doorgevoerd in het beleid, de projecten en de uitvoering buiten. We hopen u te zien op 30 maart!

Kijk voor meer info op: https://events.crow.nl/ncbor/

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws

    Geef je hier op
    25 april
    13:30 - 16:30