Cyber Advies op NCBOR

Het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte is het jaarlijkse feestje van de beheerder van de fysieke leefomgeving. Op 30 maart van dit jaar vond de tiende editie plaats en ook Cyber was weer van de partij. Niet alleen als sponsor, maar ook als spreker. Onder grote belangstelling verzorgde Cyber namelijk een sessie over ‘sturen op waarden’.

Tijdens het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte (NCBOR) komen vakgenoten samen om strategische en tactische kennis te delen en verbinding te maken. De jubileumeditie werd dit jaar in samenwerking met gastgemeente Den Haag, de City Deal Openbare Ruimte en de netwerken CROW Levende Stad en iAMPro georganiseerd.

Met het thema ‘Grenzeloos Verbinden’ keken we die dag tien jaar terug en vooruit in ons vakgebied. Rode draad was de enorme opgaven waar we voor staan, zoals klimaatadaptatie, vergroening en eigenaarschap. De antwoorden liggen in de ontwikkeling naar waardengestuurd beheren. Beheerprofessionals zoeken hoe ze dit praktisch kunnen oppakken en de verbinding kunnen maken met deze thema’s, maar ook met andere domeinen (onder andere sociaal, economie en ruimte) en de vakcollega’s die hierin werken.

Sturen op waarden
Cyber Advies was niet alleen sponsor. Marcel Aarnink en Martijn Buitenhuis verzorgden samen met Marcel Brinks van de gemeente Hellendoorn een sessie over ‘sturen op waarden’, en hoe de verbinding te leggen met thema’s als vergroening, verduurzaming, klimaatadaptatie en mobiliteit. De gemeente Hellendoorn is met het beleidsplan wegen al goed op weg met waardengestuurd beheer. Voor groen is men op eenzelfde manier bezig.

In een integrale visie op de inrichting van de openbare ruimte wordt de bredere verbinding gelegd op verschillende thema’s, intern en extern. Deze visie is geen doel op zich, maar een gemeenschappelijk kader om de leefomgeving te optimaliseren. Het zet de stip op de horizon en geeft principes en uitgangspunten voor inrichting en beheer. Daarmee vormt het de kapstok voor de diverse sectorale plannen. De opkomst en de belangstelling waren groot en de whitepaper werd door de vele geïnteresseerden gretig meegenomen.

Kijk voor meer informatie over onze ervaringen met waardengestuurd beheren en de whitepaper op www.waardenmodelleefomgeving.nl.

Nieuwsberichten

Feest in de leefomgeving!

Feest in de leefomgeving!

Cyber Advies bestaat dertig jaar. Hoogtepunt van dit jubileum is het congres ‘Feest in de leefomgeving’, met als thema ‘Meerwaarde in de...

Lees meer

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws