Afronding stage biodiversiteit door Simon de Vries

Bij Cyber Advies heb ik de kans gekregen om te leren over de wereld van advies en alles wat hierbij komt kijken. Omdat mijn opdracht enig raakvlak moest hebben met mijn opleiding, bos- en natuurbeheer, ben ik voornamelijk met de groene kant van advies bezig geweest. Ik heb vooral gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het Waardenmodel Fysieke Leefomgeving. Specifiek een onderzoek naar welke maatregelen een bijdrage leveren aan kwaliteitsverbetering bij biodiversiteit in de openbare ruimte. Ook heb ik geholpen bij het verder uitwerken van de subindicatoren van het thema biodiversiteit en bij wat lopende projecten van Cyber waarbij ik voornamelijk met Impact online en Excel heb gewerkt.

Het eindproduct is een onderzoeksrapport over maatregelen ten behoeve van de biodiversiteit. Het onderzoek is voornamelijk door middel van deskresearch en literatuuronderzoek gedaan. De verschillende maatregelen resulterende uit het onderzoek zijn een toevoeging aan het Waardenmodel en helpen Cyber hopelijk in toekomstige adviezen en gesprekken met haar cliënten.

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsartikelen

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Cyber zet in op het waardengestuurd beheer van de leefomgeving

Hoe kun je de fysieke leefomgeving gezond en circulair inrichten en beheren? En daarbij tevens aandacht hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, uitstraling, milieu en betrokkenheid?Hoe weet je of je dat goed doet? Gemeenten en woningcorporaties...

Aan de slag met het waardenmodel

Aan de slag met het waardenmodel

Woensdag 13 september 2023 organiseerde Cyber samen met Stadswerk regio Oost een bijeenkomst over het ‘Waardenmodel Leefomgeving’. En niet zonder succes. Ruim veertig deelnemers van gemeenten, bureaus en een woningcorporatie kwamen in Raalte samen om meer inzicht te...

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

Cyber ondersteunt gemeente Emmen bij inrichting openbare ruimte

De gemeente Emmen heeft een aantal beleidskaders en een visie opgesteld voor de inrichting van de openbare ruimte. Samen met Cyber Advies is de gemeente gestart met de uitwerking van deze kaders en visie. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden en...

Nieuwsberichten

Hou mij op de hoogte van het laatste nieuws