De mensen / Lieuwe Mulder

Lieuwe Mulder

Anneloes Voorberg

Visie

Het idee van de maakbaarheid van de Nederlandse omgeving is aan het veranderen door maatschappelijke ontwikkelingen en de klimaatverandering. De druk op de omgeving is hierdoor actueler dan ooit te voren waarbij kennis over het verleden een rol kan spelen in de oplossing hiervan. Denk hierbij aan vraagstukken in de biodiversiteit, hoe in het verleden landschappen werden beheert, maar ook het analyseren en verbeelden van verschillende lagen van geschiedenis kan betekenis en waarde geven in wijken, steden of landschappen. Met de geschiedenis als basis zet ik me graag in samen met overheden, omwonenden en uitvoerders om te zorgen voor een fijne leefomgeving die toekomstbestendig is, zelfs in een altijd veranderlijke wereld.

Persoonlijk profiel

Opgegroeid in Drenthe heb ik mogen ervaren hoe cultureel erfgoed het dagelijks leven in de omgeving van dorpen, steden en landschappen verrijkt. Vanuit deze ervaring heb ik mijn bachelor geschiedenis toegespitst op de geschiedenis van de stedelijke omgeving en in mijn master landschapsgeschiedenis heb ik mij gespecialiseerd in hoe rood erfgoed samenhangt met groen erfgoed in het landschap. Een belangrijk aspect bij landschapsgeschiedenis is hierin het beheer van de omgeving. Ik heb kennis opgedaan van verschillende geschiedenislagen van beheer op regionaal en landelijk niveau. Ik vindt het leuk om zowel geschiedenis, beleid en visie te verbinden in een concreet advies dat helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving en de biodiversiteit. Dit realiseer ik graag inhoudelijk, zowel tekst als in beeld.

Kennisgebieden

  • Cultuurhistorische waarde in de openbare ruimte en landschap
  • Analyse en visie openbare ruimte en landschap
  • (Historische) Cartografie

Projecten

  • Adviseren beheerplan straatmeubilair gemeente Hof van Twente
  • Onderhoudsbestekken recreatiegebied Spaarnwoude