De mensen / Joyce Lokate

Joyce Lokate

Joyce Lokate

Visie

Wanneer we het hebben over een succesvolle en toekomstbestendige leefomgeving, denk ik aan prettige plekken, met ruimtelijke kwaliteit en beleving. Er is ruimte voor multifunctioneel gebruik, waar mensen ontmoeten, leren en spelen, rusten of juist bewegen. Groen heeft een centrale rol, en draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven als biodiversiteit en klimaatadaptatie. En we doen dit samen: met passie voor natuur en landschap, bomen en planten, en de buitenruimte en haar gebruikers.

 

Persoonlijk profiel

Na mijn opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in Velp heb ik als landschapsontwerper en adviseur gewerkt bij diverse ontwerpbureaus en de overheid. Ik kan snel schakelen tussen visie en beleid, en concrete uitgangspunten, uitwerkingen en acties. Dit zet ik in tijdens projecten waarin ik door middel van heldere stappen en structuur zorg voor een prettige samenwerking en bestendige afspraken.

In mijn werk, en tijdens de grote reizen die ik heb gemaakt, haal ik inspiratie uit contact en samenwerking met mensen met verschillende achtergronden, (vak)expertises, interesses en gedachtegangen. Dit komt van pas om lokale kwaliteiten te verbinden met hoge ambities in projecten en processen.

 

Kennisgebieden

 • Analyse openbare ruimte en landschap
 • Visie en beleid openbare ruimte
 • Strategische benadering openbare ruimte
 • Snijvlak beleid, inrichting en beheer vertaling van abstracte visies en ambities naar concrete uitgangspunten en maatregelen
 • Organisatie en samenwerking vanuit de inhoud

   

   

   

   

Projecten

 • Projectleider uitwerking Programma Groen, Gemeente Bunnik (vertaling van visie in structuurkaarten, beleidsuitgangspunten en maatregelen)
 • Beleidsplan Wegen, Gemeente Hellendoorn
 • Groenstructuurvisies
 • (Beleids)implementatieprocessen (Hoorn, HLT) 

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Joyce