De mensen / Esther Wormgoor

Esther Wormgoor

Anneloes Voorberg

Visie

De mensen staan centraal in hun leefomgeving. De leefomgeving wordt door de mensen beleefd als waardevolle plek, een plek waar je invloed op hebt en waar je steeds meer samen verantwoordelijk voor bent. Samenwerken is de basis voor een duurzame leefomgeving, samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Door met elkaar in gesprek te gaan, elkaars ideeën en initiatieven te benutten, ontstaan er mooie en gedragen plannen.

 

Persoonlijk profiel

Mijn nieuwsgierigheid en interesse in de buitenruimte en hoe de mensen daar mee om gaan is altijd mijn drijfveer geweest. Ik heb voor de gemeenten, woningcorporaties, aannemers en zorginstellingen verschillende opdrachten uitgevoerd om de samenwerking met de gebruikers van de leefomgeving te verbeteren.

Het leukste onderdeel is al bij de start van de samenwerking: iedereen betrekken en met elkaar kennis laten maken, dit vormt de basis voor succes.

Ook heb ik ervaring binnen gemeentelijke organisaties. Ik was de schakel tussen inwoners, partners in de samenleving, de ambtelijke organisatie, het bestuur en de politiek. Ik had daarbij een verbindende, faciliterende en ondersteunende rol bij (het versterken van) de initiatieven en samenwerking tussen deze partijen.

Ik ben nieuwsgierig, een bruggenbouwer en geef vertrouwen. Ik ga uit van de mensen en hun kwaliteiten en wensen. Dit gebruik ik ook in mijn werk als adviseur: goed luisteren, samenbrengen van ideeën en daarna de richting samen bepalen.

Kennisgebieden

  • Organisatieontwikkeling en advies
  • Samenwerking tussen organisatie en inwoners
  • Verbinder en ondersteuning
  • Openbare ruimte en verduurzaming van de leefomgeving

Projecten

  • Implementeren Waardemodel
  • Begeleiding en advies voor organisaties
  • Visie en beleids- en beheerplannen leefomgeving
Geef je hier op
25 april
13:30 - 16:30