De mensen / Ben Blokhuis

Ben Blokhuis

Ben Blokhuis

Visie

Of mensen zich prettig voelen, wordt voor een groot deel bepaald door de leefomgeving waar ze verblijven. Waar de leefomgeving in het verleden schoon, heel en vellig moest zijn, krijgt de huidige leefomgeving een veel grotere maatschappelijke waarde. Thema’s als duurzaamheid, klimaat en gezondheid krijgen bewust een plaats in de leefomgeving. Duurzaam gestructureerd beheer van de leefomgeving wordt daarmee steeds belangrijker. Daardoor krijgt ook ons werk steeds meer maatschappelijke waarde.

 

Persoonlijk profiel

Met mijn achtergrond als manager beheer openbare ruimte bij een door de overheid gedomineerde onderneming en mijn achtergrond als wethouder, heb ik behoorlijk wat ervaring opgedaan. Zowel in het leiden van een uitvoeringsorganisatie in het beheer van de openbare ruimte, als in het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Deze ervaringen zet ik graag in bij projecten op het gebied van organisatievraagstukken en relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik voel me prettig op alle organisatieniveaus, van uitvoering tot bestuur, en kan makkelijk de vertaling maken van bestuur naar uitvoering en andersom.

 

Kennisgebieden

  • Openbare ruimte en duurzaam beheer van de leefomgeving
  • Afval- en grondstoffenbeheer
  • Bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • Samenwerken met sociale werkvoorziening

Projecten

  • Organisatieverandering en teamontwikkeling
  • In- en uitbesteding trajecten
  • Relaties opdrachtgever-opdrachtnemer
  • Rekenkameronderzoeken

Klik op onderstaande link voor meer informatie over (eerdere) projecten van Ben